Μεταξύ των στόχων του προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα LIFE10 NAT/GR/000638 Safeguard LWfG, "Διασφάλιση του φιννοσκανδιναβικού πληθυσμού της νανόχηνας σε βασικούς τόπους διαχείμασης και ανάπαυσης εντός των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών διαδρόμων", είναι και η εκπόνηση δεσμευτικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση της νανόχηνας.

Ανάδοχος του προγράμματος είναι η Ορνιθολογική, με εταίρους στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), και συνεργάτες στην Ελλάδα το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και άλλους στο εξωτερικό.

Εταίροι και συνεργάτες έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμάριδας, όπως αναγράφεται στα πεπραγμένα 2012 του ΦΔ - σελίδα 40, αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων ο Φ.Δ. έχει αναλάβει:

Τη συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης Εθνικού Σχεδίου δράσης για τη Νανόχηνα (στο πλαίσιο της δράσης Α8 του Προγράμματος)

Όπως έχουμε επισημάνει από την ανακοίνωση του προγράμματος, τα αντίστοιχα Εθνικά Σχέδια Δράσης που υλοποιούνται στις Σκανδιναβικές χώρες, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη ρύθμιση της κυνηγετικής δραστηριότητας και την πρόληψη ακούσιας θήρευσης της νανόχηνας.

Στη χώρα μας

  • έχει προβλεφθεί η επαρκής εκπροσώπηση των κυνηγών στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα;
  • Έχει υπογράψει σχετική προγραμματική συμφωνία η ΚΣΕ ή η ΚΟΜΑΘ;

  • Ή σχεδιάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης με δραματικές, πιθανόν, επιπτώσεις στο κυνήγι υδροβίων αποκλειστικά με τη συμμετοχή περιβαλλοντικών ΜΚΟ, Φορέων Διαχείρισης και του ΥΠΕΚΑ, ερήμην των κυνηγών;

Καλό δεν θα ήταν να υπάρξει σχετική ενημέρωση εκ μέρους των Κυνηγετικών Οργανώσεων προς την κυνηγετική κοινότητα;

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 25-02-2014 06:44
Παρατηρήσεις που αφορούν στο τοπικό σχέδιο δράσης για το Δέλτα του Έβρου για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας από τη λαθροθηρία
www.bkoa.gr/main/?p=382

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E. & C.I.C.
ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10563
……………………………………………………………….
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ
……………………………………………………………….
ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις που αφορούν στο τοπικό σχέδιο δράσης για το Δέλτα του Έβρου για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας από τη λαθροθηρία»

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας για την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου δράσης για την λαθροθηρία.
Η λαθροθηρία στην συγκεκριμένη περιοχή, και ειδικά για το είδος «νανόχηνα» αποτελεί φαντασίωση αντικυνηγετικής έμπνευσης!
Πέραν τούτου εκφράζουμε και την πλήρη αντίθεση μας, στο περιεχόμενο αυτού του τοπικού σχεδίου δράσης για το Δέλτα του Έβρου, για τους εξής μεταξύ άλλων πολύ σοβαρούς λόγους:
1ον . Αναδεικνύει σε μείζον θέμα τη λαθροθηρία, ενώ όλα τα υπάρχοντα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τέτοιο πρόβλημα δεν υφίσταται. Υπενθυμίζουμε, γιατί το αναφέραμε και στις συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος LIFE, ότι τα τελευταία 25 χρόνια, υπήρξε μόνο ένα κρούσμα λαθροθηρίας σε νανόχηνα και αυτό αμφισβητούμενο (Άρθρο 1, Εισαγωγή).
Η αναγωγή, της δήθεν λαθροθηρίας, σε κυρίαρχο θέμα αποτελεί το πρόσχημα για ατεκμηρίωτους περιορισμούς της κυνηγετικής δραστηριότητας, με τελικό στόχο την πλήρη κατάργηση της θήρας στις περιοχές αυτές, γεγονός που αποτελεί επιδίωξη της Ορνιθολογικής και άλλων αντικυνηγετικών οργανώσεων. (Άρθρα 1,2,3,4)
2ον. Παραβλέποντας την υφιστάμενη νομοθεσία και την εξ’ αυτής απορρέουσα λειτουργία και οργάνωση της θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων, προβλέπει την λήψη αποφάσεων και μέτρων από όργανα που δεν έχουν νομικά την αρμοδιότητα αυτή. (Άρθρα 1 παρ.2,3 κτλ και άρθρα 3,4)
3ον . Είναι απολύτως απαραίτητο να διαχωρίσουμε τον συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο οργάνων, επιτροπών και Φορέων, από την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή για τα πολυποίκιλα θέματα που πραγματεύεται το σχέδιο αυτό. (Άρθρο 3,4,5)
4ον . Στην ουσία υιοθετούνται οι αστήρικτες προτάσεις και απόψεις αντικυνηγετικών Μ.Κ.Ο., οι οποίες, επί σειρά ετών, χρησιμοποιώντας λαθεμένα στοιχεία και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, επιδιώκουν συνεχείς περικοπές του κυνηγιού με την γνωστή «Μέθοδο του σαλαμιού».
Τέλος, δεδομένου ότι έχουμε αποδείξει, με έργα και όχι με λόγια, την τεράστια προσφορά μας στη διαχείριση του περιβάλλοντοςκα ι την μεγάλη αποτελεσματικότ ητα, αναγνωρισμένη από όλους, του έργου της θηροφυλακής μας, και επειδή επιθυμούμε την στενή συνεργασία που έχουμε με την Υπηρεσίας σας, παρακαλούμε να μην προχωρήσει προς υπογραφή το συγκεκριμένο σχέδιο απόφασης.
Επίσης θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι, λόγω της συστηματικής κατασυκοφάντηση ς των Κυνηγών από την Ορνιθολογική Εταιρεία, διακόπτουμε την όποια συμμετοχή μας ή συνεργασία των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των επιστημονικών τους συνεργατών στο πρόγραμμα της νανόχηνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή