Κυριότερη αιτία μείωσης του πληθυσμού της νανόχηνας θεωρείται το κυνήγι. (Σύμφωνα με το διεθνές σχέδιο δράσης είδους της AEWA για τη διατήρηση της νανόχηνας).

Ανακοινώθηκε η έγκριση του προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα LIFE10 NAT/GR/000638 Safeguard LWfG, "Διασφάλιση του φιννοσκανδιναβικού πληθυσμού της νανόχηνας σε βασικούς τόπους διαχείμασης και ανάπαυσης εντός των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών διαδρόμων". Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.279.485 €, απ' τα οποία τα 1.668.071 (73.18 %) είναι ευρωπαϊκή συμμετοχή. Δικαιούχος είναι η Ορνιθολογική. Διάρκεια του έργου: 58 μήνες (09/01/2011 - 30/06/2016).

Την Ελλάδα αφορούν τρεις υγρότοποι. Από το παραπάνω έγγραφο της AEWA συνάγεται πως οι υγρότοποι θα είναι οι:

  1. Κερκίνη
  2. Ισμαρίδα και
  3. Δέλτα του Έβρου

Προσπαθώντας να μαντέψουμε τα συμπεράσματα του προγράμματος

Ανατρέχουμε στα συμπεράσματα σχεδίων δράσης ευρωπαϊκών κρατών που έχουν οόκληρώσει αντίστοιχα προγράμματα για τη νανόχηνα, όπως η Νορβηγία:

Αναθεώρηση της θηρευτικής νομοθεσίας για την πρόληψη ακούσιας θήρευσης

Αυξημένη φύλαξη των περιοχών ανάπαυσης και αναπαραγωγής.

Απαγόρευση κυνηγιού στις συναφείς περιοχές. Σε συνέχεια της αναθεώρησης της κυνηγετικής περιόδου από το 2007 - 2012, επιβλήθηκε απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές που χρησιμοποιούνται από τις νανόχηνες. Λόγω του κινδύνου ακούσιας θανάτωσης της νανόχηνας, απαγορεύτηκς το κυνήγι της Σταχτόχηνας στις ηπειρωτικές περιοχές της Finnmark (Β. Νορβηγία). Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κυνηγίου της χήνας Pink-footed Goose - Anser brachyrhynchus σε όλη τη Finnmark.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης της απαγόρευσης θήρας των χηνών, θα πρέπει να επιβληθεί ολική απαγόρευση θήρας υδροβίων στο εσωτερικό του φιορδ Porsanger μεταξύ 20 Αυγ - 15 Σεπ.

Τερματισμός του εαρινού κυνηγιού.
Υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον το εαρινό κυνήγι πάπιας στο δήμο Kautokeino μπορεί να συνεχιστεί εντός τμημάτων της κύριας περιοχής αναπαραγωγής της νανόχηνας. Όπου το ανοιξιάτικο κυνήγι δημιουργεί προβλήματα στη νανόχηνα πρέπει να σταματήσει.

Πρέπει να εντατικοποιηθεί η φύλαξη των εν λόγω περιοχών κατά τις κρίσιμες περιόδους του έτους. Αναφορικά δε με τη λαθροθηρία και την ακούσια θανάτωση νανόχηνας διεθνώς, η Νορβηγία ωφείλει να αναθεωρήσει τη νοοθεσία και να θέσει τέρμα στην παραδοσιακή εαρινή θήρα της πάπιας.

Τα παραπάνω αποτελούν μια ματιά στο μέλλον του Έβρου;
Είναι μακρυά το 2017;
Τελειώνει το κυνήγι στον Έβρο το 2017;