2021-2022 Καταμέτρηση Άρθρων:  2
2020-2021 Καταμέτρηση Άρθρων:  26
2019-2020 Καταμέτρηση Άρθρων:  6
2018-2019 Καταμέτρηση Άρθρων:  7
2017-2018 Καταμέτρηση Άρθρων:  4
2016-2017 Καταμέτρηση Άρθρων:  9
2015-2016 Καταμέτρηση Άρθρων:  26
2014-2015 Καταμέτρηση Άρθρων:  37
2013-2014 Καταμέτρηση Άρθρων:  100
2012-2013 Καταμέτρηση Άρθρων:  85
2011-2012 Καταμέτρηση Άρθρων:  63
2010-2011 Καταμέτρηση Άρθρων:  75
2009-2010 Καταμέτρηση Άρθρων:  25
2008-2009 Καταμέτρηση Άρθρων:  4
2007-2008 Καταμέτρηση Άρθρων:  6