μπεκάτσα με δορυφορικό πομπό

Φωτογραφία από το αντίστοιχο βρετανικό πρόγραμμα Woodcock Watch

Οι συνεργαζόμενοι με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις επιστήμονες ξεκινούν πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης της μπεκάτσας. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σχετική άδεια σύλληψης ατόμων μπεκάτσας.

A. Την χορήγηση αδείας ερευνών-σύλληψης μπεκατσών, στον κ. Περικλή Μπίρτσα-Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της έρευνας: «Παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας(Scolopax rusticola) στην Ηπειρωτική Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών πομπών». Θα συλληφθούν συνολικά 12 άτομα του είδους και θα τοποθετηθεί κατάλληλος πομπός και δακτυλίδι σύμφωνα με την εφαρμογή των κανονισμών για το χειρισμό πτηνών στην έρευνα(Gaunt As, Oring LW 1997. Guidelines to the use of wild birds in research. The Ornithological Council, Washington, DC).

Η σύλληψη θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές της Μακεδονίας και θα συμμετάσχουν οι κ.κ.:

  • Περικλής Μπίρτσας-Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Άγριας Πανίδας
  • Χρήστος Σώκος-Δασολόγος Θηραματολόγος(ΜSc, Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ)
  • Αλέξανδρος Γκάσιος-Δασολόγος Θηραματολόγος(MSc )
  • Θωμάς Μπατσέλας-Τοπογράφος Μηχανικός
  • Κώστας Λουρής- Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων

Β. Πριν από την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έρθει σε επικοινωνία με την κατά τόπο αρμόδια Δασική Αρχή(Διεύθυνση Δασών Νομού ή Δασαρχείο) για να οριστεί ο ακριβής χρόνος και τόπος της έρευνας.

Γ. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31-12-2015 και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά κ.α. που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α.

Δ. Μετά το πέρας των εργασιών σας, παρακαλούμε να μας στείλετε περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνάς σας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωσή της.

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 10-01-2014 20:19
Η πρωτοβουλία είναι του Ωρίωνα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας με τη χρήση δορυφορικών πομπών

www.orion.net.gr/.../sat1.htm

Ο Ωρίωνας, στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης του για την προώθηση και υπεράσπιση της κυνηγετικής ιδέας αλλά και την ανάπτυξη φιλοθηραματικών δράσεων, ξεκινά την υλοποίηση ερευνητικού αυτοχρηματοδοτο ύμενου προγράμματος με τίτλο “Παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στην Ηπειρωτική Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών πομπών”.

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η συλλογή δεδομένων για τις μετακινήσεις της μπεκάτσας και γενικότερα στοιχεία της οικολογίας της.

Οι μπεκάτσες θα συλληφθούν σε περιοχές της Μακεδονίας, θα τοποθετηθούν κατάλληλοι δορυφορικοί πομποί παρακολούθησης και θα απελευθερωθούν άμεσα, σύμφωνα με τους κανόνες για τον ασφαλή χειρισμό πτηνών για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα δεδομένα των πομπών παρακολούθησης θα συλλέγονται από δορυφόρους και θα αποστέλλονται στην επιστημονική ομάδα του προγράμματος, για 2-4 έτη που είναι η συνήθης διάρκεια ζωής της μπαταρίας των πομπών.

Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια και δεν προβλέπεται αμοιβή για όσους θα συμμετάσχουν στην υλοποίησή του, η οποία θα στηριχθεί στον εθελοντισμό και τις χορηγίες οργανώσεων και απλών κυνηγών για την προμήθεια και λειτουργία των πομπών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Ωρίωνα, www.orion.net.gr, e-mail: .

Για τον Ωρίωνα,
Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος


Θωμάς Μπατσέλας ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή