μπεκάτσα με δορυφορικό πομπό

Φωτογραφία από το αντίστοιχο βρετανικό πρόγραμμα Woodcock Watch

Οι συνεργαζόμενοι με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις επιστήμονες ξεκινούν πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης της μπεκάτσας. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σχετική άδεια σύλληψης ατόμων μπεκάτσας.

A. Την χορήγηση αδείας ερευνών-σύλληψης μπεκατσών, στον κ. Περικλή Μπίρτσα-Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της έρευνας: «Παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας(Scolopax rusticola) στην Ηπειρωτική Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών πομπών». Θα συλληφθούν συνολικά 12 άτομα του είδους και θα τοποθετηθεί κατάλληλος πομπός και δακτυλίδι σύμφωνα με την εφαρμογή των κανονισμών για το χειρισμό πτηνών στην έρευνα(Gaunt As, Oring LW 1997. Guidelines to the use of wild birds in research. The Ornithological Council, Washington, DC).

Η σύλληψη θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές της Μακεδονίας και θα συμμετάσχουν οι κ.κ.:

  • Περικλής Μπίρτσας-Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Άγριας Πανίδας
  • Χρήστος Σώκος-Δασολόγος Θηραματολόγος(ΜSc, Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ)
  • Αλέξανδρος Γκάσιος-Δασολόγος Θηραματολόγος(MSc )
  • Θωμάς Μπατσέλας-Τοπογράφος Μηχανικός
  • Κώστας Λουρής- Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων

Β. Πριν από την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έρθει σε επικοινωνία με την κατά τόπο αρμόδια Δασική Αρχή(Διεύθυνση Δασών Νομού ή Δασαρχείο) για να οριστεί ο ακριβής χρόνος και τόπος της έρευνας.

Γ. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31-12-2015 και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά κ.α. που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α.

Δ. Μετά το πέρας των εργασιών σας, παρακαλούμε να μας στείλετε περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνάς σας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωσή της.