ΦΕΚ B 3100 - 06.12.2013

Αλλαγές στην ημερομηνία λήξης των:
Σταρήθρα
τρυγόνι
καρακάξα
κάργια
κουρούνα.

Ας προσέχουν οι κάργιες ως τις 20/2. Επιτρέπεται το κυνήγι τους. χο