Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των δακτυλιωτών

Διαφορετική παρουσιάζεται φέτος η μετανάστευση της μπεκάτσας, σε σχέση με προηγούμενα έτη. Στη Βρετανία οι δακτυλιωτές αναφέρουν λιγότερα πουλιά απ' το σύνηθες, το ίδιο και οι Γάλλοι δακτυλιωτές. Απ' τη Νορβηγία αναφέρεται πως υπάρχει πλήθος πουλιών εκεί, ενώ οι Ρώσοι δακτυλιωτές αναφέρουν πως επίσης παρατηρούν πλήθος πουλιών δεδομένου πως ο καιρός είναι ακόμη πολύ ήπιος.

Τα καλά νέα είναι ότι η Ρωσία αναφέρει πως ο αριθμός νεαρών πουλιών που συλλαμβάνονται είναι μεγαλύτερος του κανονικού, γεγονός που υποδηλώνει πως είχαμε μια καλή περίοδο αναπαραγωγής. Έτσι ο λόγος για τόσο λίγα πουλιά είναι ίσως οι άστατες καιρικές συνθήκες και οι θύελλες που έχουν καθυστερήσει τη μετανάστευση. (Προς την Αγγλία)