γράφονται στο χιόνι οι νόμοι;

Αργία!
(Ξανά)

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είχαν τρία χρόνια να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της απαγόρευσης μολύβδινων σκαγιών στα "υγροτοπικά συστήματα"

Από τις 6 Σεπτεμβρίου 2013 έχει τεθεί σε ισχύ η παράγραφος 4 του Άρθρου 8 της ΚΥΑ Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ", η οποία αναφέρει:

Μετά τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αυτής, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Η χαριστική βολή δεν είναι η απαγόρευση μολύβδινων σκαγιών. Είναι η αδράνεια των Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι οποίες δεν έκαναν το παραμικρό ώστε να εξασφαλίσουν ότι το κυνήγι υδροβίων στην Ελλάδα θα γίνεται με τους ίδιους όρους που ισχύουν και στον υπόλοιπο πλανήτη. Η κατάληξη;

ΜΟΝΟ στην Ελλάδα

  • απαγορεύεται το κυνήγι στο 90% των υγροτόπων
  • απαγορεύεται το κυνήγι λόγω χιονοκάλυψης
  • απαγορεύονται τα ομοιώματα
  • απαγορεύονται οι φυσητοί κράχτες
  • ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ απαγορεύονται και τα μολύβδινα σκάγια

Ας δώσουμε λοιπόν όλοι θερμά συγχαρητήρια στις Οργανώσεις μας. Προφανώς πιστεύουν πως οι νόμοι στην Ελλάδα γράφονται στο χιόνι. Αφελώς ελπίζουν πως οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ δεν έχουν ήδη συντάξει την ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία θα θέσει σε εφαρμογή την απαγόρευση...