Θέμα : Πρόγραμμα εμβολιασμού κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας - Μέτρα διαχείρισης δολωμάτων/εμβολίων

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με προηγούμενο έγγραφο μας, στις 11 Οκτωβρίου ξεκίνησε το πρόγραμμα εναέριας διανομής εμβολίων/δολωμάτων για τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας σε 24 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά με τα ακόλουθα:

Τα εμβόλια/δολώματα που χρησιμοποιούνται περιέχουν ζωντανό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης ιό και επομένως ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να αποφεύγεται η επαφή των εμβολίων αυτών ειδικότερα με γυμνά χέρια.

Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός βρεί ένα τέτοιο εμβόλιο/δόλωμα, δεν θα πρέπει να το ακουμπήσει ή να το πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει πχ για να το απομακρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να τα κάνει φορώντας γάντια μιας χρήσης ή πιάνοντας το δόλωμα με μια πλαστική σακούλα.

Εάν κάποιο από τα σκυλιά των κυνηγών έχει προσλάβει το δόλωμα στο στόμα του, ο κυνηγός δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να το απομακρύνει. Επίσης εφόσον υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι το σκυλί κάποιου κυνηγού προσέλαβε το εμβόλιο δόλωμα τότε θα πρέπει αφού το ζώο καταπιεί ή αφήσει το δόλωμα, να προσπαθήσει φορώντας γάντια να πλύνει την εξωτερική επιφάνεια του στόματος με νερό και σαπούνι και επίσης να αποφύγει την επαφή με γυμνά χέρια με το σάλιο του ζώου ή σημεία που ενδέχεται το ζώο να έχει γλείψει (τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα κλπ).

Ο ιός μέσα στη στοματική κοιλότητα του ζώου του ζώου παραμένει ανθεκτικός για μικρό σχετικά χρονικό διάστημα (μέχρι κάποιες ώρες), ωστόσο προκειμένου να προληφθεί και να αποφευχθεί η χειρότερη περίπτωση, καλό θα είναι να μην έρχεται σε επαφή με γυμνά χέρια ο κυνηγός, τα μέλη της οικογένειας του και γενικότερα άλλα άτομα με το ζώο που έχει πιθανώς προσλάβει το δόλωμα για τουλάχιστον μια ημέρα κατόπιν της πιθανής πρόσληψης του δολώματος.

Γενικότερα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας θα πρέπει να τονίσει στα μέλη της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξόδους τους σε περιοχές ρίψης δολωμάτων και για όλο το διάστημα από την έναρξη των ρίψεων μέχρι και ένα μήνα μετά το πέρας αυτών, δηλαδή περίπου μέχρι και το Δεκέμβριο. Πρόταση της Υπηρεσίας μας είναι το διάστημα αυτό ή όσο το δυνατό περισσότερες ημέρες (μια εβδομάδα τουλάχιστον), να περιοριστούν ή και να μην διενεργούνται έξοδοι για κυνήγι σε περιοχές ρίψης εμβολίων για να περιοριστεί ο κίνδυνος επαφής με τα δολώματα.

Στο συνημμένο παράρτημα σας παραθέτουμε φωτογραφία του εμβολίου-δολώματος για ενημέρωση των μελών σας.

Σε περίπτωση επαφής με το εμβόλιο-δόλωμα θα πρέπει να υπάρχει άμεση μετάβαση σε μονάδα Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον άνθρωπο, πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).

Παρακαλούμε τέλος ξανά κάποιο από τα μέλη της Ομοσπονδίας να περάσει από την Υπηρεσία μας (Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα) προκειμένου να παραλάβει κάποιον αριθμό αφισών για την ενημέρωση των κυνηγών. Τα φυλλάδια και αφίσες για την ενημέρωση του κοινού για τη λύσσα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minagric.gr, Πολίτης, Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, Λύσσα).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα το πτήσεων και των ρίψεν δολωμάτων υπάρχει ενημέρωση την προηγούμενη ημέρα όλων των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιοχών Εφαρμογής του Προγράμματος εμβολιασμού για την δική σας ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ