Λύκοι τρέφονται

Η Περιφέρεια Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρος και η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου ως εταίρος του έργου Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting με το ακρώνυμο “ThiroPedia”, το οποίο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», διοργανώνουν ανοιχτή συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο της δημοσιότητας και πληροφόρησης για το αντικείμενο του έργου.

Το έργο αφορά τη θήρα και τις σχέσεις της με το ευρύτερο περιβάλλον και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και όχι μόνο. Το έργο αντιμετωπίζει  μέσα από τις δράσεις του το ζήτημα  της αειφόρου θήρας σε συνδυασμό του Ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού και νομοθεσίας, την τοπική εμπειρία, χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και εφαρμογές πληροφορικής. Απώτερος στόχος του έργου είναι  η επίτευξη της βιωσιμότητας της άγριας πανίδας και γενικότερα της βιοποικιλότητας και στις περιοχές των δύο χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Στο έργο ThiroPedia συμμετέχουν δύο χώρες η Ελλάδα και η Ιταλία και οι κάτωθι πέντε εταίροι:
Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Ηπείρου

Εταίροι:
Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου,
Δήμος Erchie (Επαρχία του Μπρίντιζι, Περιφέρεια της Απουλίας),
Δήμος Leverano (Επαρχία του Λέτσε, Περιφέρεια της Απουλίας),
Δήμος Villa Casteli (Επαρχία του Μπρίντιζι, Περιφέρεια της Απουλίας).

Η ανοιχτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις  12 Σεπτεμβρίου 2013 ( 17:00 -  19:30) στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου που βρίσκεται στην Στοά Σάρκα και την συνάντηση θα συντονίσει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.

Στην συνάντηση θα παρευρεθούν και θα συμμετέχουν και οι Ιταλοί Εταίροι του έργου.