Ευρετήριο Άρθρου

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Αθήνα, 30-04-2013

Αρ. πρωτ. 4808/128824

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες πίνακα διανομής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. δ/νση Αχαρνών
Ταχ. κώδικας 10176
Πληροφορίες Σπ. Ντουντουνάκης/ Χρ. Δηλέ
Τηλέφωνο 210-8836420/210 2125737
Fax 210-8252673
E-mail Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς.
Επικαιροποιημένο κείμενο για της εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003.

ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 241197/7-09-2010 εγκύκλιος μας.
2. Η με αριθμ. πρωτ. 133340/16-12-2011 εγκύκλιος μας.
3. Η με αριθμ. πρωτ. 133291/22-11-2011 εγκύκλιος μας.
4. Η με αριθμ. πρωτ. 724/18016/14-02-2012 εγκύκλιος μας.
5. Η με αριθμ. πρωτ. 1100/27283/07-03-2012 εγκύκλιος μας.
6. Η με αριθμ. πρωτ. 3290/88032/22-08-2012 εγκύκλιος μας.


Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, με ενσωματωμένες όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις. Το κείμενο περιλαμβάνει, εκτός από τον Κανονισμό, ορισμένες εφαρμοστικές αποφάσεις

1 Την απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδων).

2. Την απόφαση 2011/874/ΕΕ, της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθορίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών και κουναβιών καθώς και τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων ζώων στην Ένωση.

Επιπλέον, καθορίζεται το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις στην ΕΕ πέντε ή λιγότερων σκύλων, γατών και κουναβιών. Συνεπώς, η απόφαση 2004/824/ΕΚ καταργείται.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση 2011/874/ΕΚ :

Α) Καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή των περιοχών αυτών από τις οποίες επιτρέπεται να γίνει η εισαγωγή εμπορικών αποστολών ή η μετακίνηση ζώων συντροφιάς που ο αριθμός τους ξεπερνά τα 5 ζώα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Β) Καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή των περιοχών αυτών από τις επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων συντροφιάς που ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 5 ζώα Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του Παραρτήματος II της παρούσας που περιλαμβάνει και δήλωση του ιδιοκτήτη ότι πρόκειται για μη εμπορική αποστολή, βάσει του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 998/2003.

2.  Την απόφαση 2004/839/ΕΚ τχ\ς Επιτροπής της Ε.Ε. με την οποία θεσπίζονται οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων και γάτων ηλικίας κάτω των τριών μηνών.

3.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 388/2010 που καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς (σκύλων, γάτων, ικτίδων) που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις.

4.   Την απόφαση 2010/436/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθορίζεται ότι κάθε εργαστήριο σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που έχει αδειοδοτηθεί για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων θα υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο σε δοκιμασία επάρκειας από το εργαστήριο AFSSA Nancy και η άδεια του θα διατηρείται μόνο εφόσον η αξιολόγηση του είναι θετική.

5.  Την απόφαση 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίζεται υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τα πτηνά συντροφιάς που προέρχονται από τρίτες χώρες.

6. Τον Νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι υγειονομικοί όροι και οι όροι ταυτοποίησης που διέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, συνοψίζονται στα παρακάτω :


Β' ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Ζώο συντροφιάς» : Σαν ζώο συντροφιάς, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία εννοούνται: α) σκύλοι, γάτες, β) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερμίνες, ζιβελίνες), γ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην μελισσών και οστρακοειδών), δ) τροπικά διακοσμητικά ψάρια, ε) αμφίβια, ερπετά, στ) όλα τα είδη πτηνών, ζ) τρωκτικά και κουνέλια, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι' αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησης τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ζώα θεωρούνται ότι συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται με το ίδιο μέσο μεταφοράς. Αυτό αφορά είτε ζώα που ταξιδεύουν μαζί με τον ιδιοκτήτη τους στην καμπίνα του αεροσκάφους, είτε ζώα που ταξιδεύουν με το ίδιο σκάφος αλλά κάργκο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να:

α) βεβαιώσει ότι πρόκειται για μία μη εμπορική μετακίνηση συμπληρώνοντας τη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας θα βρείτε στο Παράρτημα II της παρούσας

β) να καθορίσει στη δήλωση αυτή το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη μετακίνηση του ζώου

γ) να επιδείχνει στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον του ζητηθεί, αποδεικτικά στοιχεία π.χ. το εισιτήριο του ή την κάρτα επιβίβασης του που να αποδεικνύουν ότι η μετακίνηση του ζώου αποτελεί μέρος της δικής του μετακίνησης.

Ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν μετακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο με τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπο του, θεωρούνται ως εμπορικές αποστολές και διέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 184/1996 «υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο λοιπών ειδών ζώων κ.λ.π» σε εναρμόνιση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ» (ΑΊ37).

2. «Μετακίνηση» : κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς

α) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

β) από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη και αντίστροφα,

γ) κατά την είσοδο ή την επανείσοδο από τρίτη χώρα στο ελληνικό έδαφος.

3. «Διαβατήριο» : Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση των σκύλων, γάτων και ικτίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα διαβατήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.4039/2012 η έκδοση των διαβατηρίων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των Διαδημοτικών κέντρων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση. Μέγρι την έκδοση της, n έκδοση των διαβατηρίων πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

4. «Κτηνιατρικό πιστοποιητικό» : Το επίσημο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες) κατά την είσοδο τους στο ελληνικό έδαφος, όταν αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπο του. Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με τα υποδείγματα που καθορίζονται στην απόφαση 2011/874/ΕΕ, της Επιτροπής της Ε.Ε


Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip)

α) Από 1ης Ιουνίου 2004 και μετά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 998/2003 και την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4039/2012 οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι στην περίπτωση των αδέσποτων των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα, υποχρεούνται να σημαίνουν τα ζώα τους με σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης-microchip).

Η σήμανση των ζώων αυτών πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών, που είναι οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα , οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, αλλά και οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι των φιλοζωικών σωματείων, οι οποίοι στη συνέχεια καταχωρίζουν τα στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς (όπως φύλο, χρώμα, φυλή, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία αναγνώρισης των ιδιοκτητών τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό διαβατήριο), στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση και τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί προσωπικών δεδομένων». Οι λεπτομέρειες πιστοποίησης, χορήγησης κωδικού πρόσβασης και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και τη λειτουργία της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης , έχουν καθοριστεί στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο βρίσκεται τελικό στάδιο επεξεργασίας του. Μέχρι την έκδοση της, η σήμανση, πιστοποίηση και καταγραφή των ζώων στη βάση δεδομένων πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4039/2012 , όπου αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς , εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών .

αα)Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για την φύλαξη ποιμνίων, για τους οποίους καθίσταται προαιρετική υπό την προϋπόθεση ότι δεν μετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης με σκοπό τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση συγκεκριμένων φυλών.

Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζομένων ζώων βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους(ενώ των αδέσποτων το οικείο Δήμο ή την ένωση Δήμων ή το φιλοζωικό σωματείο.

Οι παραπάνω αρμόδιοι φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους υποχρεούνται να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς με κάθε πρόσφορο τρόπο.

β) Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται προς το έδαφος άλλων κρατών μελών συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπο του, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B, η οποία μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Εάν η ταυτοποίηση τους δεν είναι σύμφωνη με αυτά τα πρότυπα, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους συσκευή ανάγνωσης. Ζώα που έχουν ταυτοποιηθεί με τατουάζ σήμανσης μπορεί επίσης να μετακινούνται υπό προϋποθέσεις.

2. Εμβολιασμός για τη λύσσα

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σημείωση: Λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων λύσσας στη χώρα μας, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός τόσο για σε σκύλους όσο και σε γάτες.

3.  Έλεγχος αντισωμάτων για τη λύσσα

Δείγμα ορού αίματος που λαμβάνεται 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του ζώου, αποστέλλεται σε ένα από τα εγκεκριμένα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα προς έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων κατά της λύσσας (Παράρτημα Ι της παρούσας). Ο τίτλος αντισωμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,5UI/ml.

Επισημαίνεται επίσης ότι από 1 Ιανουαρίου 2012 οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που εισέρχονται στην Ιρλανδία, στη Μάλτα, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους Β' ή στο μέρος Γ' του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να εμβολιάζονται κατά της λύσσας και δεν υποβάλλονται σε εξέταση αίματος για τη λύσσα πριν την είσοδο τους, ενώ τα ζώα που προέρχονται από άλλες τρίτες χώρες πρέπει να εμβολιάζονται κατά της λύσσας και να υποβάλλονται σε εξέταση αίματος για τη λύσσα πριν την είσοδο τους. Οι δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου.

Επίσης, από 1 Ιανουαρίου 2012 οι σκύλοι, οι γάτες που εισέρχονται στην Ιρλανδία, στη Μάλτα, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από άλλα κράτη μέλη δεν υπόκεινται σε τιτλοδότηση αντισωμάτων για τη λύσσα με την προϋπόθεση ότι το ζώο υποβλήθηκε σε τακτικούς επανεμβολιασμούς και χωρίς διακοπή της διαδικασίας εμβολιασμού για τη λύσσα στα διαστήματα που ορίζει το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου κατά της λύσσας.

4. Ζώα που μεταφέρονται με δημόσια μέσα μεταφοράς

α. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή των Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους.

Μικρό ζώο συντροφιάς εννοείται το ζώο συντροφιάς , το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.

β. Οι σκύλοι βοηθείας εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο, μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους

γ. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες , για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.


Δ' ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

1. Εντός της Ελληνικής Επικράτειας

α. Οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόμενοι με το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου. Οφείλουν να το υποβάλλουν, εφόσον ζητείται, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Όταν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο δεν απαιτείται βιβλιάριο υγείας.

β. Εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή , καθώς και από την απαίτηση της παρ. 4.α. της ενότητας « Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», του παρόντος εγγράφου, οι μετακινήσεις ή οι μεταφορές που πραγματοποιούνται από τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τα συνεργεία μεταφοράς αδέσποτων ζώων από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια, εντός της Ελληνικής Επικράτειας


2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών :

■  Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται με το σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip).

■ Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των Διαδημοτικών κέντρων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων, και επί του οποίου πρέπει να πιστοποιείται η πραγματοποίηση εν ισχύει εμβολιασμού για τη λύσσα.

Μέχρι να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, η έκδοση των διαβατηρίων πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

■  Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα. Σε αντίθετη περίπτωση, η μετακίνηση εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 133090-8-08-2011).

■  Στην περίπτωση μετακίνησης ζώων συντροφιάς με σκοπό την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη , που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την απευθείας παράδοση τους στους ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση αυτή, εκτός από το διαβατήριο, απαιτείται η έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού από την αρμόδια ΔΑΟΚ, με βάσει το υπόδειγμα της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Για τις μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, απαιτείται άδεια του κράτους μέλους προορισμού. Είναι δυνατόν να χορηγείται:

■  Για πολύ νεαρά ζώα που εξαρτώνται από τη μητέρα τους και εφόσον δεν ξεπερνούν αριθμητικά τα 4 ζώα.

■  Εφόσον δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους, αλλά φέρουν ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης, διαβατήριο και κτηνιατρική βεβαίωση ότι:

-     η μητέρα τους είχε εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιακή περίοδος ήταν σε ισχύ,

-     δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και επομένως δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.

-     Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα

Επειδή ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν απαγορεύσει την είσοδο στην επικράτεια τους ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ζητούν έγκαιρα σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

γ) Μη εμπορικές μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό:

Για τις μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων ( πλην μελισσών και οστρακοειδών) ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Κύπρος, Ιταλία κ.λ.π) έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες και έχουν καθιερώσει πρότυπο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει τα ζώα. Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα προτού ταξιδέψουν.


3. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα.

■     Ισχύουν τα προβλεπόμενα του σημείου Δ-2.

■      Επιπλέον, σκύλοι που μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και εισέρχονται στα παραπάνω κράτη μέλη υποβάλλονται σε αγωγή κατά ώριμων και πρώιμων εντερικών μορφών του παρασίτου Echinococcus multilocularis, εντός περιόδου 24 έως 120 ωρών πριν από τη χρονική στιγμή της προγραμματισμένης εισόδου τους στα εν λόγω κράτη μέλη .Η αγωγή χορηγείται από κτηνίατρο και πιστοποιείται στο αντίστοιχο πεδίο του υποδείγματος διαβατηρίου.


4. Μετακινήσεις από άλλα κράτη μέλη προς την Ελλάδα

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών :

■  Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip).

■ Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του εμβολιασμού ή του επανεμβολιασμού για τη λύσσα.

■  Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα. Σε αντίθετη περίπτωση, η μετακίνηση εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 133090-8-08-2011)

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Οι μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση ότι:

■   Εφόσον εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνηση της, επισυνάπτεται βεβαίωση ή αναγράφεται στο Κεφάλαιο XI του διαβατηρίου της μητέρας η ημερομηνία τοκετού, ο αριθμός των νεογνών και ενδεχομένως τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των νεογνών. Αριθμητικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 4 ζώα.

■  Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται:

-  Να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip)

-  Να φέρουν διαβατήριο, και

-  Να συνοδεύονται από βεβαίωση κτηνιάτρου ότι «η μητέρα τους έχει εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιαστική περίοδος ήταν σε ισχύ. Δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.».

-  Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα

γ) Μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς, μη εμπορικού χαρακτήρα :

Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, οι μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) είναι ελεύθερες, δεν υπόκεινται σε υγειονομικό περιορισμό και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

Με την επιφύλαξη τυχόν υγειονομικών περιορισμών οι μετακινήσεις πτηνών είναι ελεύθερες κτηνιατρικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση με τα παρακάτω στοιχεία :


«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ / VETERINARY DECLARATION»

«1. Στοιχεία ιδιοκτήτη/owners details :

Όνομα/Name :.........................................................................

Ταχ.δ/νση/Address : ...................................................................

Χώρα καταγωγής/country of origin : ...............................................

Χώρα προορισμού/country of destination : ........................................

2. Περιγραφή ζώου / description of animal (s)

Είδος/species

Όνομα/ Name

Φύλο/Sex

Ηλικία/Age

Φυλή/Breed

Χρώμα/Colour

Σήμανση/ Marking

             
             
             

3. Βεβαίωση /Declaration

Ο υπογράφων κτηνίατρος εξέτασα το (α) ζώο (α) που περιγράφεται (ονται)

παραπάνω την......................(ημ., μην.,έτος) στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι

είναι κλινικά υγιές (η) και απαλλαγμένο (α) μεταδοτικών νοσημάτων και εξωτερικών παρασίτων.

Βεβαιώνω ότι είναι υγιές (ή) και ικανό (α) να ταξιδέψει (ουν).

I the undersigning veterinarian, inspected the animal (s) described above on

............... (dd mm yy) at...................(location where inspection conducted) and

found it to be free from clinical signs of infectious and/or contagious diseases and free from external parasites. I am satisfied that the animal (s) is/are healthy and is/are fit to undertake the export journey.

Όνομα/Name............

(Τίτλος & ιδιότητα) Ταχ.δ/νση/Address : ... Τηλέφωνο/Telephone : Fax or e-mail............

(υπογραφή / signature)

(ημερομηνία / date)


5. Μετακινήσεις από χώρες ΕΟΧ (Ενιαίος Οικονομικός Χώρος)

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ανδόρα, την Ισλανδία, το Λίχνεσταϊν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, την Ελβετία και το Βατικανό προς την Ελλάδα διέπονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο Δ4.


Ε' ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Από τις 3 Ιουλίου 2004 και μετά, για να επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς στο ελληνικό έδαφος, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Απευθείας προορισμός η Ελλάδα

α) Απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς μέσω σημείων εισόδου στα οποία δεν λειτουργούν εγκεκριμένοι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

β)Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση

Επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς :

■   Μέσω εγκεκριμένων Σ.Υ.Κ.Ε. και ανεξαρτήτως εάν είναι εγκεκριμένοι για

την υποδοχή ζωντανών ζώων ή μη,

■   Μέσω των σημείων εισόδου των νησιών που περιλαμβάνονται στην απόφαση

94/641/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Οι Κτηνιατρικές αρχές των παραπάνω σημείων εισόδου υποχρεούνται:

- να έχουν στη διάθεση τους ειδικό χώρο φύλαξης των ζώων για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η απομόνωση των ζώων των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος μέχρις ότου σταλούν πίσω,

- να προμηθευτούν άμεσα και να έχουν στη διάθεση τους αποκριτή πομποδέκτη ISO 11785.

2. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών

Τα ζώα πρέπει:

α) να αναγνωρίζονται με σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο 11785. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σήμανση του ζώου δεν ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο, ο ιδιοκτήτης του ζώου υποχρεούται να παρέχει στον κτηνίατρο που διενεργεί τον έλεγχο μέσο ανάγνωσης του σήματος,

β) να έχουν υποστεί αντιλυσσικό εμβολιασμό ή επανεμβολιασμό, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνο με το πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,

γ) να έχουν υποστεί 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη μετακίνηση τους ορολογικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να έχουν τίτλο αντισωμάτων μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,5 UI/ml. Η ορολογική εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου πρέπει να γίνεται σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approvalen.htm

Σε επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του ειιβολίου. Η εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων απαιτείται ΜΟΝΟ για τις τρίτες χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μέρος Γ, του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύει,

δ) να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2011/874/ΕΕ όπως αναγράφεται στο σημείο Α.2. της παρούσας εγκυκλίου

ε) στο πιστοποιητικό, όταν αυτό απαιτείται, πρέπει να επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα των αποτελεσμάτων της ορολογικής εξέτασης του ζώου από το εργαστήριο διεξαγωγής του ελέγχου.

στ) αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα.

3. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών

Επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών, μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, υπό την προϋπόθεση ότι:

•  αυτά εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνηση της.

•   δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερα από τέσσερα (4).

• Προέρχονται μόνο από τις τρίτες χώρες του παραρτήματος Π, μέρος Β και Γ (Παράρτημα III)

Σημείωση: Το Παράρτημα III υπόκειται σε συχνές τροποποιήσεις.

Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση του κτηνιάτρου για την ημερομηνία τοκετού και τα χαρακτηριστικά των νεογνών.

Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται:

■    να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip),

■ να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2011/874/ΕΕ όπως αναγράφεται στο σημείο Α.2. της παρούσας εγκυκλίου

Σημείωση: Στο σημείο IV πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του τελευταίου εμβολιασμού της μητέρας. Αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες προγενέστερη της ημερομηνίας γέννησης που αναγράφεται στο σημείο II. Επίσης, πρέπει να προστίθεται η διαβεβαίωση ότι «δεν έχει (ουν) έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχει (ουν) εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.»

■  δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν αριθμητικά τα 5 ζώα.

4. Είσοδος άλλων ειδών ζώων συντροφιάς

α) Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, επιτρέπεται η είσοδος ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) χωρίς κτηνιατρικό υγειονομικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

β) Για να επιτραπεί η είσοδος τρωκτικών και κουνελιών και με την επιφύλαξη τυχόν περιοριστικών μέτρων, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προηγούμενο σημείο Δ.4.γ).

γ) Τα πτηνά συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της απόφασης 2007/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εισαγωγή πτηνών συντροφιάς από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο:

•     από ορισμένες χώρες μετά από απομόνωση 30 ημερών, υπό επίσημη επίβλεψη

•    ή μετά από απομόνωση 10 ημερών και εργαστηριακό έλεγχο για τη γρίπη των πτηνών με αρνητικά αποτελέσματα

•    Αεν γίνονται αποδεκτά πτηνά συντροφιάς για παραμονή σε καραντίνα στο έδαφος της χώρας.

5. Άφιξη σε άλλο κράτος μέλος με προορισμό την Ελλάδα

Τα ζώα συντροφιάς τρίτων χωρών που αφικνούνται στην Ελλάδα μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προηγούμενων σημείων 2, 3 και 4.

6. Άφιξη στην Ελλάδα με προορισμό άλλα κράτη μέλη

•     Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας άνω των τριών μηνών που αφικνούνται στην Ελλάδα και προορίζονται για άλλα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στην απόφαση 2011/874/ΕΕ

•     Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας κάτω των τριών μηνών υπόκεινται στην άδεια της χώρας προορισμού.

•     Τα λοιπά είδη ζώων συντροφιάς υπόκεινται στις απαιτήσεις της χώρας προορισμού.

8. Επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής

Η επανείσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων κοινοτικής καταγωγής επιτρέπεται εφόσον αυτά συνοδεύονται με το διαβατήριο τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο εμβολιασμού για τη λύσσα που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις παραμονής τους στο έδαφος τρίτων χωρών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μέρος Γ, του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, απαιτείται η διενέργεια τιτλοδότησης προτού το ζώο εξέλθει από το έδαφος της χώρας. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση προτού το ζώο αναχωρήσει από κοινοτικό έδαφος, για την επανείσοδό του απαιτείται τιτλοδότηση και αναμονή 3 μηνών από τη λήψη του δείγματος.

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, απαγορεύεται η είσοδος του ζώου στη γώρα.


ΣΤ' ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ελλάδα προς χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ε.Ε. υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις κάθε χώρας.

Για το λόγο αυτό οι ταξιδιώτες οφείλουν τουλάχιστον 6 μήνες πριν την αναχώρηση τους να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές του τόπου προορισμού τους, ή και ενδεχομένως, από τις Πρεσβείες των χωρών προορισμού τους στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών εγκαίρως, ώστε να είναι ενήμερες για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού, να προβαίνουν στις απαραίτητες εξετάσεις και να προετοιμάζουν τις φόρμες των απαιτούμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών.


Ζ' ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.  Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις

σκύλων, γάτων και ικτίδων που εισάγονται από τρίτες χώρες και μετακινούνται εντός του κοινοτικού εδάφους, ισχύει για περίοδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του ή έως την ημερομηνία λήξης του εμβολιασμού για τη λύσσα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

2.   Σε περίπτωση που εκδίδεται και υπογράφεται από ιδιώτη κτηνίατρο, απαιτείται η επικύρωση του από την αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας καταγωγής.


Η' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Στο εσωτερικό της χώρας :

•  Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων που εφαρμόζονται εντός του ελληνικού εδάφους καθορίζονται από τα μέρη Β και Δ του π.δ/τος 420/1993 (Α' 179).

•  Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται για τη σήμανση, την καταγραφή των ζώων και των ιδιοκτητών τους, την τήρηση των κανόνων προστασίας των ζώων συντροφιάς καθώς και των απαιτήσεων κατά τη μετακίνηση και τη μεταφορά τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4039/2012 και την ΚΥΑ 314754/2009(Β2025).

α) Αρμόδιες υπηρεσίες για την διαπίστωση και βεβαίωση των παραβάσεων του Ν. 4039/2012 είναι η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των Τελωνείων. Αν σε Δήμο δεν λειτουργεί υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από άλλη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο Προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας του κατά τόπου αρμόδιου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί ο Προϊστάμενος του

Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αφού εξετάσει τις αντιρρήσεις του παραβάτη, που τυχόν του υποβληθούν, εκδίδει απόφαση με την οποία επικυρώνεται ή μη το διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παραπάνω Νόμου.

β) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής πραγματοποιούν τους ελέγχους του Κανονισμού 1/2005 και επιβάλλουν τις κυρώσεις του άρθρου 17 της ΚΥΑ 314754/2009

Επίσης, οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να επιλαμβάνονται των υποθέσεων που παραπέμπονται σ' αυτές από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς.

γ) Οι πλοίαρχοι των επιβατικών πλοίων,

δ) Οι κυβερνήτες των αεροπλάνων,

ε) Οι προϊστάμενοι των επιβατικών αμαξοστοιχιών

στ) οι οδηγοί των οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών οφείλουν :

να ενημερώνουν τους επιβάτες που συνοδεύουν ζώα για τους κανόνες που επιβάλλονται κατά τις μετακινήσεις των ζώων τους και να μην επιτρέπουν την επιβίβαση ζώων, τα οποία δεν συνοδεύονται από το διαβατήριο τους και δεν έχουν σημανθεί.

ζ) Στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας των Ο.Τ.Α., των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών αρχών, των αρχών ασφαλείας των αεροδρομίων, της θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, των τελωνείων και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής ανατίθεται η αρμοδιότητα :

-  του ελέγχου των διαβατηρίων των ζώων συντροφιάς

-  της διαπίστωσης αναγραφής του αριθμού σήμανσης των ζώων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων υποχρεούνται να συνεργάζονται με την πλησιέστερη κτηνιατρική αρχή.

η) Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα ζώα τους υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου. Να προσκομίζουν τόσο τα έγγραφα όσο και τα ζώα, εφόσον ζητείται, στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη ή χώρες του ΕΟΧ:

Οι υπάλληλοι των ΣΥΚΕ οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να επιλαμβάνονται υποθέσεων παραβάσεων που παραπέμπονται σ' αυτούς από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς, σχετικά με τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των ζώων συντροφιάς

3.   Στα σημεία εισόδου από τρίτες χώρες:

α) Οι τελωνειακές αρχές και οι συνοριοφύλακες των σημείων εισόδου, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για την είσοδο ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδο τους στο ελληνικό έδαφος. Οι τελωνειακές αρχές των σημείων εισόδου μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να παραπέμπουν τα ζώα για κτηνιατρικό έλεγχο.

β) Οι Σ. Υ.Κ.Ε. και οι κτηνιατρικές αρχές των σημείων εισόδου των νησιών της απόφασης 94/641 /ΕΚ υποχρεούνται να προβαίνουν :

•   σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων,

•  στην ταυτοποίηση του ζώου,

•  ενδεχομένως, σε κλινική εξέταση του ζώου

Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις αποφασίζουν :

•  είτε να στείλουν το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης,

•  είτε να απομονώσουν το ζώο για όσο χρόνο χρειάζεται,

•  είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία, χωρίς χρηματική αποζημίωση, όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί.

Τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τα ζώα, αφού προηγουμένως σφραγιστούν κατάλληλα ως εξής :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ

Ημερομηνία.............................

Όνομα Κτηνίατρου..................

Υπογραφή................................

Σφραγίδα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ

Ημερομηνία..................................

Όνομα Κτηνίατρου......................

Υπογραφή....................................

Σφραγίδα

Τα ως άνω στοιχεία της απόφασης του κτηνιάτρου πρέπει να είναι με διαφορετικό χρώμα από αυτό της εκτύπωσης του πιστοποιητικού.

Ένα φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου κτηνιατρικού πιστοποιητικού κρατείται στο ειδικό αρχείο μη εμπορικών αποστολών ζωντανών ζώων της κτηνιατρικής αρχής του σημείου εισόδου για τρία χρόνια.

γ) Στις περιπτώσεις όπου τα ζώα υπερβαίνουν τον αριθμό πέντε (5), είτε αυτά προέρχονται από άλλα κράτη μέλη είτε από τρίτη χώρα, ανεξάρτητα του είδους, ή δεν συνοδεύονται, θεωρούνται εμπορικές αποστολές και υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου που καθορίζεται από τις διατάξεις περί εισαγωγών ζώντων ζώων.

3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά την έννοια των παρ. 1 του άρθρου 6 και 1 του άρθρου 7 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ έως δεκαπέντε πέντε (15.000) χιλιάδες ευρώ.


Θ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Παρακαλούμε η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς και σε όλες τις αρχές που ασχολούνται με τους συνοριακούς ελέγχους και τους εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι σε αυτούς.

Δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/pets.html για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

Ο ΠΡΟΕΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΥΖ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕ

Σπυρίδων Ντουντουνάκης

Χρυσούλα Δηλέ