Ευρετήριο Άρθρου

4. Μετακινήσεις από άλλα κράτη μέλη προς την Ελλάδα

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών :

■  Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip).

■ Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του εμβολιασμού ή του επανεμβολιασμού για τη λύσσα.

■  Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα. Σε αντίθετη περίπτωση, η μετακίνηση εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 133090-8-08-2011)

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Οι μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση ότι:

■   Εφόσον εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνηση της, επισυνάπτεται βεβαίωση ή αναγράφεται στο Κεφάλαιο XI του διαβατηρίου της μητέρας η ημερομηνία τοκετού, ο αριθμός των νεογνών και ενδεχομένως τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των νεογνών. Αριθμητικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 4 ζώα.

■  Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται:

-  Να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip)

-  Να φέρουν διαβατήριο, και

-  Να συνοδεύονται από βεβαίωση κτηνιάτρου ότι «η μητέρα τους έχει εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιαστική περίοδος ήταν σε ισχύ. Δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.».

-  Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα

γ) Μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς, μη εμπορικού χαρακτήρα :

Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, οι μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) είναι ελεύθερες, δεν υπόκεινται σε υγειονομικό περιορισμό και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

Με την επιφύλαξη τυχόν υγειονομικών περιορισμών οι μετακινήσεις πτηνών είναι ελεύθερες κτηνιατρικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση με τα παρακάτω στοιχεία :