Ευρετήριο Άρθρου

3. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και τη Μάλτα.

■     Ισχύουν τα προβλεπόμενα του σημείου Δ-2.

■      Επιπλέον, σκύλοι που μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και εισέρχονται στα παραπάνω κράτη μέλη υποβάλλονται σε αγωγή κατά ώριμων και πρώιμων εντερικών μορφών του παρασίτου Echinococcus multilocularis, εντός περιόδου 24 έως 120 ωρών πριν από τη χρονική στιγμή της προγραμματισμένης εισόδου τους στα εν λόγω κράτη μέλη .Η αγωγή χορηγείται από κτηνίατρο και πιστοποιείται στο αντίστοιχο πεδίο του υποδείγματος διαβατηρίου.