Η φάρμα των ζώων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4039/2012 για την προστασία των κυνηγετικών σκύλων.

Η Δ/νση ΚΑΦΕ του ΥΠΑΑΤ, αισθάνθηκε την υποχρέωση να εκδώσει εγκύκλιο, η οποία παρεπιπτόντως δεν έχει δημοσιευθεί στη Διαύγεια, με το παραπάνω θέμα.

Παρακαλούμε λοιπόν τις Κυνηγετικές Οργανώσεις να επανέλθουν στη Δ/νση ΚΑΦΕ του ΥΠΑΑΤ και να απαιτήσουν ενημέρωση για τη μέθοδο η οποία εφαρμόζεται απ' το ΥΠΑΑΤ (Δ/νση ΚΑΦΕ;) ώστε να διαπιστώνεται η εξασφάλιση της ευζωίας των ΜΗ κυνηγετικών σκύλων και η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4039/2012 από τους ιδιοκτήτες ΜΗ κυνηγετικών σκύλων προκειμένου να τηρείται η ισονομία και ισοτιμία των Ελλήνων πολιτών.

Η εγκύκλιος ΚΑΦΕ

Όσον αφορά τα σκυλόκουτα:

Η εγκύκλιος αναφέρει:

να χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά του σκύλου μεταφορικά μέσα κατάλληλα με επαρκή χώρο , φωτισμό και αερισμό που ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου και του επιτρέπουν να στέκεται όρθιο στη φυσική θέση του σώματος του, να ξαπλώνει, να στρέφει το σώμα του και να έχει πρόσβαση στο νερό, όποτε αυτό το επιθυμεί,

Τι πιο ευάερο και ευήλιο από ένα σκυλόκουτο, που κρέμεται στον αέρα; Οι συνάδελφοι ας προσέξουν το ύψος των κουτιών, ώστε να μπορεί να σταθεί όρθιος ο σκύλος και είναι σύννομοι.
Όταν η Δ/νση ΚΑΦΕ του ΥΠΑΑΤ αποκτήσει την ικανότητα να περιγράψει στα Ελληνικά τι εννοεί, τα ξαναλέμε...