Ευρετήριο Άρθρου

Περί καθορισμού περιοχών ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων και λοιπών περιστεροειδών.

Καθορίζομεν καθ' άπασαν την Επικράτειαν και διά μίαν 15ετίαν τάς πέριοχάς ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων. δενδροβίων πτηνών (αετομάχου, συκοφάγου), λοιπών περιστεροειδών και επιβλαβών θηραμάτων, από 20ής Αυτούστου έως 15ης Σεπτεμβρίου, κατά δασικήν Αρχήν, ώς ακολούθως:

Ένας φίλος που απ' το 1976 δεν έλειψε στιγμή από κοντά μας

Γιατί και πότε καθορίστηκαν οι ζώνες διάβασης αποδημητικών. Τι εξυπηρετούν και τι προβλήματα δημιουργούν σήμερα.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση