...Μεταξύ των 16 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας που συμμετείχαν από το έτος 2012 στο πρόγραμμα επιτήρησης στα πλαίσια εφαρμογής του «Προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» και λαμβάνοντας υπόψη, τον κατά προσέγγιση, ελάχιστο αριθμό δειγμάτων που θα πρέπει να ληφθούν για το έτος 2013 ( βάσει του έτους 2012), και ειδικότερα για τους πρώτους 7 μήνες του έτους (έως το τέλος Ιουλίου 2013), διαπιστώνονται αρκετές αποκλίσεις από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες

...Εν όψει και της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου, παρακαλούμε την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της βάσει της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης να ενισχύσει το πρόγραμμα συλλογής δειγμάτων (νεκρά και λυσσύποπτα ζώα) ειδικότερα στις περιοχές που βάσει των ανωτέρω έχουν μειωμένη ή μηδενική ροή αποστελλόμενων δειγμάτων.