Αντιλυσσικό εμβόλιο-δόλωμα

Αντιλυσσικό δόλωμα-εμβόλιο

Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων τo φθινόπωρο του 2013 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του

1. Ορίζουμε τις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομοί) της χώρας στους οποίους θα διενεργηθεί το πρόγραμμα του δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας, το Φθινόπωρο του 2013. Οι παραπάνω Περιφερειακές ενότητες αυτές φαίνονται στον πίνακα 1.

2. Εκτός από τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση - ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον αυτές οι περιοχές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με την παρούσα απόφαση, περιοχή εμβολιασμού...

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΒ-ΣΗΓ