σμίκρυνση

Σύμφωνα με την ∆ιαδικασία έκδοσης και θεώρησης άδειας θήρας που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ:

5. Οι δασικές αρχές εκδίδουν ή θεωρούν άδειες θήρας, αµέσως µετά τη έκδοση και δηµοσίευση των ετήσιων αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ, περί καθορισµού των τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού και του καθορισµού της ετήσιας συνδροµής των κυνηγών στους αναγνωρισµένους από το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικούς συλλόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.Δ 996/1971 και το άρθρου 262 του Ν.Δ 86/1969 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 19 του N. 3170/2003 καθώς και το άρθρο 266 του ΝΔ.86/1969 αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη έκδοση και δηµοσίευση της ετήσιας ρυθµιστικής απόφασης για τη Θήρα.

Η απόφαση για τα τέλη εκδόθηκε: ΦΕΚ Β 1769 - 22.07.2013

Η Ρυθμιστική Κυνηγίου 2013-2014 αναμένεται, αλλά... ΔΕΝ απαιτείται... Όσοι ανυπόμονοι θεωρείτε.