Είναι κι αυτή μια κάποια λύσις...

fb-tease

LIFE - AMMOS - Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τη μείωση των απορριμμάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα στις παραλίες - Τιμή: (από) 600.000 €

Τα απορρίμματα στη θάλασσα είναι ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του 20ου αιώνα. Έχει αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία, επηρεάζοντας τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τον τομέα της αλιείας, και είναι μια πιθανή πηγή βλάβες για την ανθρώπινη υγεία.

Μειώνοντας τα απορρίμματα, και ειδικότερα τις γόπες των τσιγάρων, βελτιώνεται η αισθητική αξία των παραλιών και ενισχύεται η υγιεινή, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφεται η ανάγκη για κοστοβόρους καθαρισμούς. (Εικάζω πως η αιτιολόγηση ήταν Προ ΣΚΑΙ.)

Τα απορρίμματα πλήττουν τις ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε θαλάσσια ζώα και τα πουλιά. Υπάρχει επείγουσα ανάγκης για την ενημέρωση των επισκεπτών της παράκτιας ζώνης, (ειδικά των καπνιστών), όπως και όσων κάνουν επαγγελματική χρήση αυτών, προκειμένου να αποτραπεί η ρύπανση των ακτών και της θάλασσας της Μεσογείου.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την παράκτια ρύπανση μέσω του συνδυασμού και της χρήσης διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας
 • Επί τόπου δράσεις στις ακτές, όπου ο στόχος δεν είναι μόνο η ενημέρωση του κοινού αλλά και η παροχή λύσης επί τόπου (σταχτοδοχεία μιας χρήσης)
 • Διεξαγωγή δραστηριοτήτων κατάρτισης στα σχολεία για να ενημερωθούν οι μαθητές και να καθιερωθεί η αλλαγή συμπεριφοράς, και
 • Η παρακολούθηση της επίδρασης του έργου και διάδοση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να ενθαρρυνθεί η επανάληψη και σε άλλες περιοχές που πλήττονται από το ίδιο πρόβλημα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη σημασία της προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Μείωση κατά 20% στις γόπες τσιγάρων στις παραλίες?
 • Κατ' ελάχιστο 3.000 μοναδικοί επισκέπτες στην ιστοσελίδα του προγράμματος μέχρι το τέλος της επικοινωνίας και εκπαίδευσης
 • Η αυξημένη διείσδυση των βασικών μηνυμάτων του έργου για τους νέους (ομάδα-στόχος: 15-45 ετών), μέσω του μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων
 • Περισσότερες από 1.000 συνολικά παρακολουθήσεις των σχετικών βίντεο του έργου στο YouTube
 • Περισσότεροι από 1.000 οπαδοί στο Twitter feed του έργου
 • Περισσότερα από 1000 «Μου αρέσει» στην ομάδα Facebook του έργου
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό μέσω της εκπομπής τουλάχιστον 30 τηλεοπτικών σποτ και τουλάχιστον 100 ραδιοφωνικών σποτ σε εθνικά και τοπικά δίκτυα
 • Εκπαίδευση περίπου 3.000 μαθητών σχετικά με τον αντίκτυπο της ρύπανσης και ειδικότερα της ρύπανσης από γόπες τσιγάρων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αυτά τα ολίγα...