σμίκρυνση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :


Α.Σ.Ο. «ΑΡΤΕΜΙΣ»ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διοργάνωση Τουρνουά IPSC (όπλο χειρός & λειόκανο) την Κυριακή 7-7-2013 με ώρα έναρξης 08:00 π.μ. και τόπο διεξαγωγής το σκοπευτήριο Καλλιθήρου του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας.
-- Στάδια (3 & 3) αντίστοιχα
-- Ελάχιστος αριθμός φυσιγγίων 45 & 24
-- Κατηγορίες:Κατηγορίες: OPEN, STANDARD, PRODUCTION, CLASSIC, REVOLVER
Υποκατηγορίες: (ladies, Junior, Senior)
Ο αγώνας με λειόκανο (κυνηγετικό) όπλο αποσκοπεί στην εκπαίδευση των κυνηγών σε κινητό στόχο και στην οικονομία - διαχείριση των θηραμάτων.
Οι κινητοί στόχοι στα δύο στάδια θα απεικονίζουν αγριόχοιρο με κατάλληλη βαθμονόμηση, διαστάσεων 100 Χ 70 cm.
Θα βάλλονται δε με μονόβολα και εννιάβολα τα οποία θα είναι μολύβδινα υποχρεωτικά (απαγορεύεται η χρήση ατσάλινων σκαγίων, τροχιοδεικτικών και εκρηκτικών φυσιγγίων).
Κάθε κυνηγός είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί το κυνηγετικό του όπλο και τα φυσίγγια του (μονόβολα και εννιάβολα).
Θα προηγηθεί ενημέρωση για τη διαδικασία του αγώνα από τους κριτές των σταδίων.
Ισχύουν οι Κανονισμοί ΣΚΟΕ & IPSC, στον αγώνα μπορούν να λάβουν μέρος οι Σκοπευτές κάτοχοι ΔΕΣΚ & Δελτίου IPSC 2013 καθώς και τα μέλη – κυνηγοί του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας.
Η χρήση προστατευτικών γυαλιών και Ωτοασπίδων είναι υποχρεωτική.
ΤΑ Δ.Σ.