Μια ομάδα 25 ατόμων της ΜΚΟ South Georgia Heritage Trust άπλωσε δηλητηριασμένα, με δηλητήριο Brodifacoum, δολώματα σε έκταση 580 τ. χμ, δλδ 580.00 στρεμμάτων, με σκοπό την εξάλειψη των τρωκτικών από τη νήσο South Georgia! Για να πάρουμε μια ιδέα της έκτασης, ολόκληρη η ΕΚΠ του Κόζιακα είναι 464.00 στρέμματα...

Θεωρητικά το νησί θα απαλλαγεί από τα τρωκτικά, και κάποιες παράπλευρες απώλειες, και θα γίνει και πάλι ασφαλές για τα πτηνά που φωλεοποιούν εκεί.

Όπως έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόγραμμα υλοποιεί Η Εταιρεία, (μία είναι Η Εταιρεία), σε ελληνικές βραχονησίδες, για την προστασία του αιγαιόγλαρου. Με την ευγενική χορηγία της Ε.Ε. πάντα...