Λύκοι τρέφονται

ΘΕΜΑ: ∆ιεθνής Σύµβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου

...(4) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, δεν πρέπει να απαιτείται πλέον αναστολή της εισαγωγής στην Ένωση των ακόλουθων ειδών:
Canis lupus από την Κιργιζία

ΑΠΟΡΙΑ: Ποιός ενδιαφέρεται άραγε να εισάγει λύκους (Κιργιζίας) στην Ε.Ε.;