σμίκρυνση

Καλό Καλοκαίρι, καλό μας ΥΠ.Α.Α.Τ. Δεν κολυμπάμε με γεμάτο στομαχάκι ε;

ΘΕΜΑ: Ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Εμβολίων-Δολωμάτων κατά της λύσσας για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων (Ανακοίνωση διαπραγματεύσεων αριθμ. 3417/ΧΜ/2013).

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΒ-9ΧΟ

Όπως θα διαβάσετε στο συνημμένο, η κρατική μηχανή έχει ξεπεράσει τον εαυτό της, για να σταματήσει την προέλαση της Λύσσας. Αν θέλετε μ' ακούτε: ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ!

...

10. Το από 28/5/2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Υγείας των Ζώων με το οποίο μας διαβίβασαν το ανωτέρω έγγραφο και επιπροσθέτως λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισμός για τα πτητικά μέσα ρίψης των εμβολίων-δολωμάτων πρόκειται να κηρυχθεί άγονος και του γεγονότος ότι η ημερομηνία παράδοσης των εμβολίων έχει παρέλθει μας ζητούν την ακύρωση (ματαίωση) και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Σημειώνουν δε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο έως μέσα Σεπτέμβρη είναι αδύνατο να διενεργηθούν ρίψεις των εμβολίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη χώρα.