ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΛΙΑΣ ΣΤΕΡΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 251 - ΜΕΓΑΡΑ, ΤΗΛ.& ΦΑΞ 22960-27177

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγάρων, κατόπιν της υπ. αριθμ. 157/27-05-2013 απόφασης του, προσκαλεί τα μέλη του, όπως προσέλθουν στις 30-06-2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30π.μ.στα γραφεία του Συλλόγου, για την ετήσια Γενική Συνέλευση, με Αρχαιρεσίες.

Σε περίπτωση που η Γεν. Συνέλευση αυτή ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 07-07-2013 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και θα έχει τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Έκθεση πεπραγμένων
2.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2012.
3.  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013.
4.  Έγκριση Πρόσθετων Εισφορών.
5.   Παν έκτακτο και επείγον.
6.   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7μελούς Διοικητικού συμβουλίου με 5 αναπληρωματικά μέλη και 2 μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου.

Οι υποψήφιοι που διεκδικούν τα προαναφερόμενα αξιώματα, πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του καταστατικού του Συλλόγου και να υποβάλλουν την αίτησή τους έγκαιρα, δηλαδή 15 ημέρες πριν από τις Αρχαιρεσίες (15-06-2013).

*Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβεις μέρος στις Αρχαιρεσίες είναι να έχεις μαζί σου το βιβλιάριο θήρας, θεωρημένο για το Κυνηγετικό έτος 2012-2013.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΈΡΑΣΙΜΟΣ              ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ