χάρτης

Νέο κρούσμα λύσσας. Αλεπού στην περιοχή Σϊνδου Θεσσαλονίκης
Με την απόφαση 215105/7042 της 6/6/2013 της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθορίζεται ζώνη επιτήρησης 50 χλμ από το σημείο, δηλαδή ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.