Ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές η διαχρονική δράση της Ορνιθολογικής κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών;

Ας δούμε ποιές είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών.

birdforum.net (τι είναι αυτό;)

Οδηγίες χρήσης Πινακοθήκης
To Bird Forum δεν ανέχεται τη μεταφόρτωση φωτογραφιών πτηνών σε φωλιές στην Πινακοθήκη και ζητεί από μέλη του να μην το πράξουν. Τέτοιες φωτογραφίες θα διαγράφονται.
Είναι μεν αντιληπτό πως παρόμοιες φωτογραφίες μπορούν ενδεχομένως να ληφθούν κατόπιν αδείας, αλλά δεν επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε περιττή όχληση της φωλεοποίησης η οποία μπορεί να συμβεί από τα λιγότερο ενημερωμένα μέλη.

Κυνηγετική κοινότητα (όλοι ξέρουμε τι είναι αυτό)

Παρ' ότι ο νόμος επιτρέπει την εκπαίδευση σκύλων στις Ζ.Ε.Σ. καθ' όλο το έτος, είναι κοινή πρακτική των κυνηγών να διακόπτουν τα εκπαιδευτικά (τι είναι αυτό;), σε άγριο θήραμα, την Άνοιξη, δλδ την περίοδο αναπαραγωγής, ώστε να μην προκαλούν όχληση.

Οι δε κυνηγετικές οργανώσεις σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών αυτήν την περίοδο, ενώ διακόπτονται και οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων για τα κυνηγόσκυλα. Αντίθετα η επίσημη θέση τους είναι ταυτόσημη με αυτή του birdforum, δλδ "δεν επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε περιττή όχληση της φωλεοποίησης".

φωλιά

Ορνιθολογική (τι είναι αυτό;)

Εθελοντική καταγραφή των πουλιών της Θεσσαλονίκης
Εθελοντική καταγραφή των πουλιών της Θεσσαλονίκης από τον Απρίλιο και μέχρι το τέλος Ιουνίου με τη βοήθεια των εθελοντών της διενεργεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, προκειμένου να εντοπιστούν πουλιά και φωλιές πουλιών αυτήν την περίοδο κατά την οποία τα πουλιά αναπαράγονται.
Στη συγκεκριμένη δράση μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, ανεξαρτήτου ηλικίας, καταγράφοντας διαφορετικά είδη πουλιών (από κοτσύφια και σπουργίτια μέχρι καρακάξες και τσαλαπετεινούς) και την περιοχή όπου φωλιάζουν στη Θεσσαλονίκη και τους γύρω δήμους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του Χάρτη των πουλιών της πόλης, αλλά και στη γνωριμία με τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης! Με αυτόν τον τρόπο, μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν για τα διαφορετικά είδη πουλιών, εκτιμούν τον περιβάλλοντα χώρο και τη φύση στην πόλη και συμβάλλουν σε μια εθελοντική προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 5 χρόνια και συνεχίζεται με τη βοήθεια εθελοντών.