Εργαζόμαστε για έναν Αμβρακικό πρότυπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης

Με αφορμή δημοσίευμα για τον Αμβρακικό,  η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δράττεται της ευκαιρίας για να ενημερώσει του πολίτες σχετικά με το θέμα και να γνωστοποιήσει πρωτοβουλίες και ενέργειες που έχουν αναληφθεί.

Το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού πλήττεται από ένα πλήθος προβλημάτων που επηρεάζουν την ισορροπία του και κατά καιρούς οξύνονται θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή του. Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την εποπτεία του Αμβρακικού, τη  φύλαξη, την επιστημονική παρακολούθηση, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης  και γενικά την φροντίδα του οικοσυστήματος, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την αποστολή του. Ταυτόχρονα, ο Αμβρακικός περιβάλλεται από 3 Περιφερειακές Ενότητες, την Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, την Π.Ε. Άρτας και την Π.Ε. Πρέβεζας.

            Οι προσπάθειες που διαχρονικά καταβάλλονται για την διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος είναι μεγάλες αλλά πάντα υστερούν σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν ή που το ίδιο το οικοσύστημα απαιτεί. Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα περιορίζοντας ασφυκτικά τους διαθέσιμους πόρους.

            Από την πλευρά μας, ως Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προσπαθούμε ναλύσουμε προβλήματα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την υποβοήθηση και ανακούφιση του οικοσυστήματος από πιθανές παραβατικές ή επιβαρυντικές ανθρώπινες πρακτικές. Επιδιώκουμε την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με ένα υγιές οικοσύστημα, σε μια σχέση ισορροπίας η οποία θα λειτουργεί υπέρ και των δύο πλευρών. Πιστεύουμε ότι οι ορθές ανθρώπινες πρακτικές μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ της διατήρησης του οικοσυστήματος του Αμβρακικού. Ο άνθρωπος οφείλει να είναι ο θεματοφύλακας του οικοσυστήματος και ο Αμβρακικός μπορεί να αποτελεί υπό προϋποθέσεις πηγή βιοπορισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η αρμονική συνύπαρξη είναι το ζητούμενο.

            Με αυτό το σκεπτικό και με δεδομένη την οικονομική δυσχέρεια έχουμε πραγματοποιήσει παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της υγείας του οικοσυστήματος:

Συγκεκριμένα   

Ενέργειες για την μείωση των πηγών ρύπανσης:

1. Χοιροτροφικές μονάδες

·Έχει πραγματοποιηθείαπομάκρυνση των χοιροτροφικών μονάδων από τον ποταμό Λούρο μέσω προγραμμάτων μετεγκατάστασης για την ανακούφιση του Αμβρακικού από απόβλητα των μονάδων.

·Εφαρμογή βιολογικού καθαρισμούσε όλες τις χοιροτροφικές μονάδες σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 4056/12).    

2. Ιχθυοκαλλιέργειες:

·Η χωροταξική διευθέτηση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Αμβρακικό Κόλπο αποτελεί μια σημαντική παράμετρο. Εφαρμόζουμε την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 31722/4-11-2011 Απόφαση: «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

·Δυναμικότητα μονάδων: Κατ’ εξαίρεση  στον Αμβρακικό δεν εφαρμόστηκε η κοινή υπουργική εγκύκλιος (121570/1866/12-6-2009) που προέβλεπε την αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Έχοντας λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του Αμβρακικού Κόλπου και την επιβάρυνση την οποία έχει υποστεί αποφασίστηκε να μην αυξηθεί η δυναμικότητα των υφιστάμενων μονάδων.

·Καμμία νέα άδεια: Επιπλέον, με βάση το ίδιο πλαίσιο,  για τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος, δεν χορηγήθηκε ούτε μια νέα άδεια για τη δημιουργία νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.

3.    Τηλεμετρικοί Σταθμοί:Με πρωτοβουλία της Π.Ε. Πρέβεζας, Άρτας και της ΕΤΑΝΑΜ (Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου –Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία) διατέθηκε ποσό 55.350,00 ευρώ για την επαναλειτουργία του δικτύου 8 τηλεμετρικών σταθμών (4 πλωτοί και 4 σταθεροί)  για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε προστατευόμενες περιοχές του Αμβρακικού. Η λειτουργία των τηλεμετρικών αυτών σταθμών έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς παρέχει συνεχή πληροφόρηση για την ποιότητα των υδάτων (ταχύτητα ρευμάτων, θερμοκρασία υδάτων, χλωροφύλλη, αγωγιμότητα, νιτρικά, θολότητα, ph, βροχόπτωση, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμων κ.α.). Η πληροφόρηση αυτή  φτάνει μέσω κινητής τηλεφωνίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά μία ώρα και μπορεί να αναρτάται στο internetγια να την βλέπει κάθε ενδιαφερόμενος. Σύντομα η λειτουργία τους θα έχει αποκατασταθεί.

4.     Έλεγχοι: Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Διεύθυνση Ανάπτυξης)  διενεργούν συνεχείς ελέγχους στις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση, πχ χοιροτροφικές εγκαταστάσεις, σφαγεία, σε διάχυτες ρυπογόνες εστίες, ελέγχους σε ιχθυοκαλλιέργειες, ελέγχους για την ποιότητα των υδάτων, για διοξίνες και βαρέα μέταλλα σε ψάρια, για τοξικό φυτοπλαγκτόν, κ.α και επιβάλλουν κυρώσεις και πρόστιμα ακόμα και αναστολή άδειας λειτουργίας. 

      Οι πράξεις μας αυτές απαντούν με αποστομωτικό τρόπο στις άδικες και αναληθείς αιτιάσεις που εκτοξεύει ο κ. Π. Χαραλάμπους από τον σύλλογο Ενεργοί Πολίτες Αμβρακικού που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι « βασικός λόγος της αδράνειας των Αρχών είναι οι πιέσεις που δέχονται από επιχειρηματίες της περιοχής. Οι ίδιοι οι ρυπαίνοντες πιέζουν προκειμένου να μη βγαίνει προς τα έξω αυτή η κατάσταση».

         Είναι γνωστό σε όλους, ότι τέτοιου είδους πιέσεις δεν διανοείται κανείς να ασκήσει στην Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Ιωάννου,  για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το περιβάλλον και δη για τον Αμβρακικό,  ούτε βεβαίως  και για κανένα άλλο ζήτημα.  Αντιθέτως, κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για την βελτίωση της κατάστασης. Ο νόμος τηρείται αυστηρά και απαρέγκλιτα, οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητες και με απόλυτη συνέπεια στην αποστολή τους για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Και δημόσιο συμφέρον είναι και η προστασία του οικοσυστήματος του Αμβρακικού.

5.    Εκβάθυνση του Λιμανιού της Πρέβεζας με άμεση επίπτωση  την καλύτερη ανανέωση των υδάτων του Αμβρακικού.   Η ΠΕ Πρέβεζας έχει εντάξει στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ έργο με τίτλο Επικαιροποίηση τεχνικής μελέτης και υλοποίηση Β’ Φάσης των έργων εκβάθυνσης λιμένος Πρέβεζας¨ προϋπολογισμού 6.050.000,00 ευρώ. Στο συγκεκριμένο έργο θα γίνει διαπλάτυνση του εσωτερικού στομίου του διαύλου και επέκταση των προβλεπόμενων εκσκαφών προ του ανατολικού κρηπιδώματος με απώτερο στόχο:

α) να  αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής ανανέωση των υδάτων και κυρίως των βαθύτερων στρωμάτων του κόλπου, λόγω της μόνιμης σχεδόν παρουσίας ισχυρού πυκνοκλινούς, το οποίο εντείνεται από τις αυξημένες παροχές των ποταμών και τις μεταβολές της θερμοκρασίας, και του μικρού βάθους του διαύλου Ακτίου - Πρεβέζης, το οποίο επιτρέπει την είσοδο στον κόλπο μόνο επιφανειακών νερών του Ιονίου.

β) Να μειωθεί το φαινόμενο του ευτροφισμού.

γ) Να σταματήσει η σταδιακή μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στον Αμβρακικό κόλπο που είναι το αποτέλεσμα της αποικοδόμησης των οργανικών ουσιών που μεταφέρονται στον Αμβρακικό σε συνδυασμό με τη μη επαρκή ανανέωση των βαθύτερων στρωμάτων νερού του κόλπου.

Ήδη είναι έτοιμος ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) και θα αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.

            Το έργο αυτό είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την υγεία του Αμβρακικού και αναμένεται να επιφέρει πολύ θετικές συνέπειες στο οικοσύστημα.

            Αυτές είναι δράσεις που έχουμε αναλάβει, στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων, για την προστασία του Αμβρακικού. Είναι σημαντικές, αλλά σίγουρα  με τη συνδρομή και τη συμμετοχή της Πολιτείας και όλων των φορέων μπορούν να γίνουν περισσότερα. Ο Αμβρακικός είναι μοναδικός και η σημασία του όχι μόνο για την περιοχή μας αλλά για τη χώρα είναι τεράστια, καθώς αποτελεί ένα σπάνιας βιοποικιλότητας οικοσύστημα. Επιπλέον, ο Αμβρακικός ήταν διαχρονικά πηγή βιοπορισμού για τους κατοίκους της περιοχής, με τις τεράστιες ιχθυοπαραγωγικές του δυνατότητες. Σήμερα μπορεί να αποτελέσει, πάντα κάτω από όρους και προϋποθέσεις, με την τουριστική και οικοτουριστική του σημασία, ένα μοχλό ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και ένα πρότυπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

            Εκείνο που προέχει είναι η συνεργασία όλων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και όχι η σκόπιμα επιλεκτική επικέντρωση σε μια πλευρά του θέματος.