Σίγουρα το κυνήγι έχει γίνει αμφιλεγόμενο. Φαίνεται όμως πως ξανάγινε αρκετά "cool" ώστε να χρησιμοποιείται σε διαφήμιση μόδας!
Baci lingerie - La chasse est ouverte από