ΘΕΜΑ 8ο: Αρχαιρεσίες.

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Επί συνόλου εγγεγραμμένων στο μητρώο μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Δοξάτου 494, ψήφισαν 99 και βρέθηκαν 85 έγκυρα ψηφοδέλτια και 14 άκυρα ψηφοδέλτια.

Η πλήρης ανακοίνωση