20-05-2013 Άγνωστοι τοποθέτησαν δολώματα, προφανώς για λύκους, με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν λαγόσκυλα στην περιοχή Καγκέλια Αβδέλλας.
Κυνηγοί της περιοχής καταγγέλλουν αυτό το γεγονός καθώς και άλλα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν στην ίδια περιοχή.
Αυτή τη περίοδο , οι κυνηγοί των Γρεβενών, εκπαιδεύουν τα λαγόσκυλα στην παραπάνω ορεινή περιοχή των Γρεβενών.
Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι των χωριών έχουν επισημάνει αυτά τα άτομα που ενδεχομένως να τοποθετούν δολώματα με εμποτισμένα αγροτικά φυτοφάρμακα.
Πηγή grevenamedia.gr