Ανατομική εξακρίβωση του φύλου της μπεκάτσας

Τα γεννητικά όργανα βρίσκονται πάντα στην αριστερή πλευρά του πουλιού, κρυμμένα πίσω από τα εντόσθια.Αποκαλύπτονται τραβώντας προσεκτικά τα εντόσθια μακρυά απ' την πλάτη του πουλιού.

Αρσενική

Οι όρχεις είναι λείοι, υποκίτρινοι με σχήμα κόκκου ρυζιού.

Θηλυκή

Οι ωοθήκες έχουν κοκκώδη εμφάνιση, λόγω των αυγών που περιέχουν.