Επαναλειτουργία παλαιού δικτύου ύδρευσης & καθαρισμός πηγής

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλλονής με σχεδιασμό και χρηματοδότηση υλικών της Ομοσπονδίας μας προχώρησε στον καθαρισμό της πηγής «Νερού Μάνα» του Παρθένη.

Το δίκτυο ύδρευσης Δαφίων επαναλειτούργησε έπειτα από χρόνια και προσφέρει πολλές θέσεις εντός του καταφυγίου συλλογής νερού το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των ειδών της άγριας πανίδας (μα κυρίως των ενδημικών ειδών: πέρδικας – λαγού).

Το δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια τέθηκε εκτός λειτουργίας, με άμεσο αντίκτυπο και στο περιβάλλον. Το δίκτυο έχει μήκος άνω των 5 χιλιομέτρων και καλύπτει την μια πλευρά του βουνού. Με το έργο αυτό ο ΚΣ Καλλονής αποδεικνύει εμπράκτως την προσφορά των κυνηγετικών οργανώσεων τόσο σε φιλοπεριβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.