Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα λύσσας σε ζώα στην Ελλάδα

keelpno.gr

α/α Είδος Ζώου Ημερομηνία
ενημέρωσης
εργαστηριακής
επιβεβαίωσης*
Π.Ε. εντόπισης
ζώου
Περιοχή εντόπισης
ζώου
1 κόκκινη αλεπού 19/10/2012 Κοζάνης Σιάτιστα
2 σκύλος 19/11/2012 Καστοριάς Ιεροπηγή
3 κόκκινη αλεπού 7/12/2012 Κιλκίς Μεταξοχώρι
4 κόκκινη αλεπού 12/12/2012 Κιλκίς Κάτω Ποταμιά
5 σκύλος 20/12/2012 Πέλλας Αριδαία
6 κόκκινη αλεπού 24/12/2012 Πέλλας Αριδαία
7 κόκκινη αλεπού 31/12/2012 Κιλκίς Μεταλλικό
8 κόκκινη αλεπού 31/12/2012 Κιλκίς Σταυροχώρι
9 κόκκινη αλεπού 31/12/2012 Πέλλας Λουτράκι
10 κόκκινη αλεπού 14/1/2013 Κιλκίς Κιλκίς
11 κόκκινη αλεπού 18/1/2013 Κιλκίς Αντιγόνεια
12 κόκκινη αλεπού 31/1/2103 Κιλκίς Κορομηλιά
13 κόκκινη αλεπού 20/2/2013 Κοζάνης Κτένι
14 γάτα 28/2/2013 Τρικάλων Αγριελιά
15 κόκκινη αλεπού 28/2/2013 Κιλκίς Κορομηλιά
16 κόκκινη αλεπού 11/3/2013 Κιλκίς Βαφειοχώρι
17 κόκκινη αλεπού 13/3/2013 Κιλκίς Χωρύγι
18 κόκκινη αλεπού 22/3/2013 Τρικάλων Καστράκι
19 κόκκινη αλεπού 1/4/2013 Κιλκίς Παρόχθιο
20 κόκκινη αλεπού 11/4/2013 Τρικάλων Πλάτανος
21 κόκκινη αλεπού 22/4/2013 Κιλκίς Κορομηλιά

7/6/2013

22 κόκκινη αλεπού 29/5/2013 Πέλλα Υδραία
23 κόκκινη αλεπού 6/6/2013 Θεσσαλονίκη Σίνδος

18/6/2013

24 σκύλος 18/6/2013 Σερρών Εμ. Παππάς

5/7/2013

25 κόκκινη αλεπού 5/7/2013 Πέλλας Πιπεριά

*εργαστηριακά αποτελέσματα από το Εργ. Ιολογίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τη Λύσσα, ΚΚΙΑ

Μέτρα πρόληψης για τη λύσσα