Χρηματοδοτούμενο από το LIFE+ πρόγραμμα της πολυεθνικής ΜΚΟ Birdlife κατά της εαρινής λαθροθηρίας

ornithologiki.gr
life+

Δράσεις στην Ελλάδα (όπως λέμε επί του πεδίου - χο)

Εθνική Εκστρατεία Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης
Τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις
Τοπική ενημερωτική εκδήλωση για τα ΜΜΕ
Τοπική προώθηση διαδικτυακού βίντεο (viral video) και ενημερωτικού υλικού
Τοπικό ενημερωτικό περίπτερο
Σεμινάριο εθελοντών
Παραγωγή μικρού μήκους ντοκιμαντέρ
Τοπική εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Κινητή έκθεση

Οι δράσεις επί Ελληνικού εδάφους είναι εστιασμένες στα Ιόνια.

Σελίδα του προγράμματος LIFE11 INF/IT/000253.