Η παράσταση του σεριφάτου "Θήρα στον Αμβρακικό" απειλεί να ξεπεράσει σε αριθμό παραστάσεων την "Ποντικοπαγίδα"

Η πλοκή γνωστή:
Κοντά στις γιορτές διαρρέει πως θα επιτραπεί το κυνήγι στον Αμβρακικό. Ο φορέας, οι ΚΣ, η τοπική αυτοδιοίκηση συμφωνούν, αφού.

Η διαρροή αφυπνίζει τους ΟΙΙΟ, (που μπορεί να είναι και οκτώ, εννιά κλπ). ΟΙΙΟ στέλνουν επιστολή ιεράς αγανάκτησης στον άρχοντα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, για την επικείμενη βεβήλωση από τα άρβυλα των κυνηγών του ιερότερου υγροτόπου της υφηλίου...
(τύμπανα-τύμπανα-τύμπανα)

*** Διάλειμμα/Intermission ***

Νέα διαρροή. Θα απαγορευτεί και πάλι το κυνήγι στον Αμβρακικό.
Ο, δια βίου, άρχων των κυνηγών στέλνει επιστολή στον στον άρχοντα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής η οποία διαπνέεται από ιερά αγανάκτηση και βαθιά δημοκρατικά αισθήματα.

Υπογράφεται η απαγόρευση.

Η ηρεμία επιστρέφει στο σεριφάτο

Αυλαία