Τα παράλογα της Ελληνικής κυνηγετικής πραγματικότητας

Ενώ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τη σύγχυση μεταξύ ειδών υδροβίων ως λόγο για απαγορεύσεις κυνηγίου, οι οργανώσεις μας δεν φαίνεται να κάνουν καμμία ενέργεια να αρθεί η απαγόρευση χρήσης ομοιωμάτων και φυσητών κραχτών!

...Στο 24ο Συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Θηραματοβιολόγων στη Θεσσαλονίκη, έγινε ολόκληρη συζήτηση για το θέμα του φυσητού κράχτη από τους επιστήμονες συνέδρους... Και ένας Αμερικανός θηραματοβιολόγος που εργάζεται στη Σουηδία, αφού εξέφρασε την έκπληξή του για την ελληνική απαγόρευση, ήταν κατηγορηματικός:

«Αφού σας απαγορεύουν τον φυσητό κράχτη, ουσιαστικά σας απαγορεύουν τα υδρόβια! Δεν νοείται το ένα χωρίς το άλλο» είπε ο Αμερικανός...

Ολόκληρο το άρθρο στο Έθνος