Ποιοι μετέχουν - ποιοι τους κρίνουν και πώς ανατίθενται οι περιβαλλοντικές μελέτες Οι... πλόκαμοι των ΜΚΟ στους Φορείς Διαχείρισης

...Αυτή η απουσία ελέγχου που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ κράτους... και Διοικήσεων των Προστατευόμενων Περιοχών αντικαθίσταται από τον... ασφυκτικό «έλεγχο» που ασκούν σήμερα στα όργανα των Φορέων και στη λήψη των αποφάσεων για τις προστατευόμενες περιοχές οι μεγάλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα! Οι «δεσμοί» των περιβαλλοντικών ΜΚΟ με τους 29 Φορείς Διαχείρισης είναι τέτοιοι που εγείρουν ένα πλήθος ερωτηματικών για τον τρόπο που προκηρύσσονται και ανατίθενται σε πολλές περιπτώσεις οι χρηματοδοτούμενες μελέτες για το περιβάλλον, τα πτηνά ή τα θηλαστικά στις περιοχές διαχείρισης.

Διαγωνισμοί και μελέτες 500.000 ευρώ ανά Φορέα είναι ένα ικανό «κίνητρο» για να περιφρουρηθούν η απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία μεταξύ των διαγωνιζομένων, ταυτόχρονα όμως είναι και ένα κίνητρο για... να παραβιαστεί! Και η δημοσιογραφική έρευνα που άρχισε ήδη το «Εθνος - Κυνήγι» έχει φέρει στην επιφάνεια μια σειρά περιπτώσεων όπου:

  • Στελέχη του ενός Φορέα Διαχείρισης μετέχουν στους διαγωνισμούς ενός άλλου Φορέα Διαχείρισης... λίγα χιλιόμετρα μακριά.
  • Στελέχη της ίδιας περιβαλλοντικής οργάνωσης κρίνουν... συντρόφους, φίλους ή συγγενείς τους από την ίδια ή παρεμφερή ΜΚΟ.
  • Το 1/3 των Φορέων Διαχείρισης βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάθεσης μελετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά πολλές υποψήφιες ομάδες αποτελούνται από πρόσωπα που μετέχουν στα Δ.Σ. Φορέων Διαχείρισης.
  • Σε ποσοστό 47% των Δ.Σ. των Φορέων μετέχουν μέλη και στελέχη της Ορνιθολογικής, ενώ το ποσοστό γίνεται πολύ μεγαλύτερο αν συνυπολογιστούν τα στελέχη άλλων περιβαλλοντικών ΜΚΟ, όπως ο «Αρκτούρος», η «Καλλιστώ» κ.λπ.

Ολόκληρο το άρθρο στο diananews »