Επιβεβαίωση νέου κρούσματος Λύσσας στο Νομό Καστοριάς

hunters.gr

Σας γνωρίζουμε ότι επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Λύσσας, σε ποιμενικό σκύλο, στην περιοχή Ιεροπηγής στην Καστοριά.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας και έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Για άλλη μια φορά, με την ευκαιρία του νέου κρούσματος, σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

  • Στην ενημέρωση των μελών – κυνηγών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνουν εναντίον της λύσσας.
  • Στον άμεσο εμβολιασμό από κτηνίατρο με αντιλυσσικό εμβόλιο όλων των σκύλων που δεν έχουν εμβολιαστεί.
  • Τον αυστηρό έλεγχο σε σκύλους που εισάγονται από το εξωτερικό και ιδίως από τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία.
  • Στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, κατά την περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη των μελών σας ζώο με ασυνήθιστη (ύποπτη) συμπεριφορά.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων να εντείνουν τους ελέγχους στα βιβλιάρια υγείας των κυνηγετικών σκύλων, για να διαπιστώνουν την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που καθιστά, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικό και τον αντιλυσσικό εμβολιασμό.

Τέλος, οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι που ανήκουν στην περίμετρο ακτίνας 50 χλμ από το σημείο καταγραφής των κρουσμάτων λύσσας, επιφορτίζονται με επιπλέον ενέργειες, όπως τοποθέτηση ειδικών ενημερωτικών πινακίδων, διανομή φυλλαδίων κλπ, τις οποίες έχουμε υποδείξει σε προηγούμενη αλληλογραφία μας.

Με την βεβαίωση και δεύτερου κρούσματος, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το θέμα της λύσσας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους μας με τη δέουσα σοβαρότητα, διότι πρόκειται για θανατηφόρο ζωοανθρωπονόσο, η εξάπλωση της οποίας θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί.