μιλάει και το 0,88% (55.000 ψηφοφόροι)

Οικολόγοι Πράσινοι: «Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης δεν αντιστοιχεί στο προφίλ της ανανέωσης»