Λύσσα και δημόσια υγεία

Η λύσσα ακόµα και σήµερα, παραµένει µια απειλή για την ανθρωπότητα. Οι θάνατοι από τη νόσο ξεπερνούν τους 45,000 ετησίως, ενώ υπολογίζεται ότι περί τα 4,000,000 εκατοµµύρια άνθρωποι κάθε χρόνο υπόκεινται σε προληπτική αντιλυσσική θεραπεία σε περισσότερο από 80 χώρες του κόσµου! Αξίζει να αναφερθεί ότι η νόσος, εκτός από σοβαρότατο πρόβληµα υγείας, αποτελεί ταυτόχρονα σηµαντικό οικονοµικό πρόβληµα για τις χώρες όπου ενδηµεί, για την προληπτική χορήγηση εµβολίων, την επιδηµιολογική διερεύνηση, τον έλεγχο και την καταπολέµησή της.

Παρόλο που η λύσσα θεωρείται νόσος των σαρκοφάγων, προσβάλλει σχεδόν τα περισσότερα είδη των θηλαστικών. Για πρακτικούς λόγους όµως, διακρίνεται στη λύσσα των σκυλιών (λύσσα των δρόµων) και στη λύσσα των άγριων ζώων (λύσσα των δασών). Η διάκριση αυτή είναι καθαρά θεωρητική και αφορά µόνο τις δεξαµενές του ιού, δηλαδή τους ξενιστές. Έτσι σαν λύσσα των σκυλιών χαρακτηρίζεται αυτή που µεταδίδεται από τα ζώα αυτά στις πόλεις και στα χωριά, ενώ λύσσα των άγριων ζώων χαρακτηρίζεται εκείνη που µεταδίδεται από λύκους, τσακάλια, αλεπούδες και νυχτερίδες. Στην Κεντρική και ?υτική Ευρώπη καθώς και στις Βαλκανικές χώρες ενδηµεί κυρίως η λύσσα των άγριων ζώων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου (Μέση Ανατολή) ενδηµεί η λύσσα των σκυλιών.

Πηγή