Ανοίγει η λαθροθηρία ΚΑΙ στην Τήλο

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο ΠΔ «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμός Φορέα Διαχείρισής του»

Η περιοχή της Νήσου Τήλου και των παρακείμενων νησίδων αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την προστασία της άγριας ζωής και έχει ενταθεί στον Εθνικό κατάλογο του Δικτύου Natura 2000 με την επωνυμία «ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣI» σαν Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και τον κωδικό GR 4210024.

Άρθρο 03: Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης

1. Γενικοί όροι – Επιτρεπόμενες χρήσεις, μέτρα προστασίας και περιορισμοί Για το Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο, όπως αυτό οριοθετείται στις παρ. 1, 1.1. και 1.2., του άρθρου 2 του παρόντος, διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται το κυνήγι. (σσ. παρά τον παραδοσιακό χαρακτήρα του)

Σχετικά

Me ton para moy (kai tin kyra ? moy)