Εκφράσεις που συναντάμε στα ΦΕΚ απαγόρευσης θήρας

φωτογραφία

#1. Το γεγονός ότι η περιοχή έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000.

Νέα έκφραση. Περιλαμβάνεται στην αιτιολόγηση της απαγόρευσης και (δυστυχώς) αποδεικνύει πως η αρμόδια δασική υπηρεσία είτε δεν βρήκε το χρόνο να μελετήσει ή δεν κατανόησε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραθέτουμε σύνδεσμο στο ελληνικό κείμενο διά πάσαν νόμιμον χρήσιν: “ Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών “ Οδηγία για τα Πτηνά”.
Παρεπιπτόντως η συγκεκριμένη αυθαίρετη (παρ)ερμηνεία αποτελεί σημαία των ελληνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων... όταν δεν ασχολούνται με προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας.

#2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Με την πρόταση αυτή ο νομοθέτης διακηρύττει την παντελή απουσία πρόθεσης να επιβάλλει την εφαρμογή της απαγόρευσης. Αυτό μπορούν να το πιστοποιήσουν 230.000 κυνηγοί από τις έκτακτες εισφορές των οποίων συγκεντρώνεται το ετήσιο κονδύλι μισθοδοσίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, ανερχόμενο σε 7.000.000 €.
Το γεγονός ότι, αν προέκυπτε δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για την εφαρμοφή της απαγόρευσης, τα χρήματα αυτά (των κυνηγών) θα πήγαιναν σε έργο υπέρ της άγριας πανίδας δεν δείχνει να πτοεί τη δημόσια διοίκηση και την ηγεσία της.

#3. Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Δεδομένης της αμέσως προηγούμενης έκφρασης της στοιχειώδους αυτής ανθολογίας, και του γεγονότος πως ούτε η ΕΛ.ΑΣ. ούτε οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι περιδιαβαίνουν τα όρη και τα άγρια βουνά, αποτελεί υποχρέωση των ίδιων των κυνηγών να ενημερώνουν την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή για οποιαδήποτε παράβαση πέσει στην αντίληψή τους. Ο λαθροθήρας είναι ο νούμερο ένα εχθρός του νόμιμου κυνηγού (αν όμως συνεχίσουμε έτσι proedroskse - βλ. έκφραση #1 - όλοι λαθροθήρες βλέπω να καταλήγουμε...)