Παράταση αδειών κατοχής κυνηετικών όπλων και νέα προθεσμία για αδήλωτα όπλα


Ανανέωση προθεσμίας εφοδιασμού με Άδεια Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, κατόχων αδήλωτων κυνηγετικών όπλων έως την 23η Δεκεμβρίου 2009.

Δώθηκε παράταση ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων έως την 30η Ιουλίου 2009

Ανακοίνωση ΚΣΕ, αδήλωτα κυνηγετικά όπλα
Ανακοίνωση ΚΣΕ, παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων
ΕΛΑΣ:Έκδοση Αδείας Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993)