Χρειάστηκαν δυο ολόκληρες μέρες, τρία πολυμελή συνεργεία της Δ΄ ΚΟΣΕ και συστηματική προεργασία μηνών, για να απελευθερωθούν με απόλυτη επιτυχία 350 επιπλέον ορεινές πέρδικες σε περιοχές της νότιας Πίνδου….
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας προέβη στην απελευθέρωση τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, αλλά για ευνόητους λόγους ΄΄ασφαλείας΄΄ της όλης προσπάθειας, τήρησε μια χρονική απόσταση πριν την δημόσια ανακοίνωσή της ενέργειας της.
Και αυτή η απελευθέρωση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια  εκτροφής και αναπαραγωγής της ορεινής πέρδικας που έχει ξεκινήσει με επίκεντρο το εκτροφείο του Καρπενησίου, απ’ όπου και ΄΄διακλαδώνονται΄΄ οι υπόλοιπες παράλληλες δράσεις της Ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο είδος.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα, σε ανάλογες προσπάθειες, έχουν απελευθερωθεί σε κατάλληλους βιότοπους εκατοντάδες ορεινές πέρδικες, απόλυτα ταυτοποιημένες – μέσω γενετικής εξέτασης – πως πρόκειται για γνήσιες ΄΄γκρέκα΄΄ και όχι για υβρίδια.
Τα τρία συνεργεία  που συμμετείχαν στην τελευταία επιχείρηση απελευθέρωσης αποτελούνταν από επιστημονικούς συνεργάτες και θηροφύλακες της Δ΄ ΚΟΣΕ, που συνοδεύονταν μάλιστα και από εκπροσώπους του δασαρχείου Καρπενησίου.
Οι 350 πέρδικες αφέθηκαν διαδοχικά σε διάφορες περιοχές που είχαν επιλεγεί με βάση μια σειρά κριτηρίων καταλληλότητας, τόσο σε ελεύθερους κυνηγότοπους όσο και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής…

Δελτίο Τύπου για απελευθερώσεις ορεινών περδίκων