ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ "ΕΘΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙ"


Δεν είναι λίγες οι φορές που χάλασαν φιλίες ή δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις με αφορμή ένα ζευγάρωμα σκύλων. Σκεφτείτε τι μπορεί να προκύψει μεταξύ αγνώστων. Έχω διαπιστώσει πως οι περισσότερες περιπτώσεις δεν ενέχουν δόλο ή εξαπάτηση, απλά οι ενδιαφερόμενοι όταν συνομιλούσαν για το ζευγάρωμα είχαν διαφορετικές εμπειρίες ή πληροφορίες. Μόλις διαπιστώσουν στην πράξη πως δεν γίνεται όπως πίστευαν αρχίζουν οι υποψίες και οι κόντρες που σε συνδυασμό με το θιγμένο ‘Εγώ’ καταλήγουν στους διαπληκτισμούς. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που θα συνταχτεί από κοινού. Έχετε υπόψη σας πως ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό (αν έχει και θεώρηση υπογραφών) είναι ‘σοβαρό χαρτί’ σε ένα δικαστήριο. Ακραίες περιπτώσεις αλλά υπάρχουν και οι ‘κακοί’.

Προσωπικά δεν δίνω επίβαση αν δεν ελέγξω το pedigree της σκύλας, αν δεν δω τα μορφολογικά και εργασιακά της προσόντα και την καλή φυσική της κατάσταση. Ή αν δεν έχω διαβεβαιώσεις από άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης μου. Επί πλέον θεωρώ πως συμβάλω στην δημιουργία νέας ζωής και μου αναλογεί ηθική ευθύνη για την υγεία της μάνας και των κουταβιών καθώς και για το μέλλον τους. Για τον λόγο αυτό απαιτώ να συμπεριληφθεί στο συμφωνητικό το δικαίωμα μου να ελέγχω όπως κάνει ένας επόπτης γέννας σε μία προηγμένη κυνοφιλικά χώρα. Ίσως γι’ αυτό τον λόγο με τόσους εξαίρετους επιβήτορες που έχουν περάσει από το κουμάσι μου έχω δώσει μόνο 4 επιβάσεις, αλλά σας διαβεβαιώ πως έχω αποκτήσει αδελφικές φιλίες.

Παραθέτω ένα συμφωνητικό σαν οδηγό, αφού αποφασίσατε πως θα ‘συμπεθεριάσετε’ καθιστέ να πιείτε ένα καφεδάκι και προσαρμόστε το συμφωνητικό σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Άντε, να σας ζήσουν

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην................... σήμερα ..... του μηνός ......... του έτους....... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Ο...........................................................του........................
κάτοικος:................ οδός.................................αρ. .... Τ.Κ. ........
Τηλ.Fax/E-mail ........................................................................ με αριθμό ταυτότητας:...............................................................
Ιδιοκτήτης του σκύλου:..............................................................
Φυλής: ...................................................................................
με αριθμό γενεαλογίου ΒΕΚ/ΒΕΑ .............,με αριθμό ταυτοποίησης microchip ..............................ή δερματοστιξίας...................... και

β) Ο...........................................................του........................
κάτοικος:................ οδός.................................αρ. .... Τ.Κ. ........
Τηλ.Fax/E-mail ........................................................................ με αριθμό ταυτότητας:...............................................................
Ιδιοκτήτης της σκύλας:..............................................................
Φυλής:....................................................................................
με αριθμό γενεαλογίου ΒΕΚ/ΒΕΑ:............, με αριθμό ταυτοποίησης microchip ..............................ή δερματοστιξίας...........................

Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

Ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος 1ον) Να διαθέσει ως επιβήτορα τον προαναφερθέντα σκύλο στον χώρο του ή σε άλλον της επιλογής του. 2ον) Ο σκύλος μπορεί να εξεταστεί από κτηνίατρο της επιλογής του δευτέρου για την καλή του υγεία και την ζωτικότητα σπέρματος με έξοδα του δευτέρου. 3ον) Να παραδώσει αντίγραφο του γεν/κού χάρτη (pedigree) του σκύλου στον δεύτερο. 4ον) Να υπογράψει τη σχετική δήλωση επίβασης προς τον ΚΟΕ εμπρόθεσμα. 5ον) Ο σκύλος θα κάνει ..Χ.. επιβάσεις, με ενδιάμεσο κενό περίπου 48 ωρών.
Δεν θα διατεθεί κατά την περίοδο αυτή, και 48 ώρες ενωρίτερα, ως επιβήτορας για άλλη σκύλα.
Σε περίπτωση που η σκύλα δεν μείνει έγκυος, ο πρώτος δεν έχει καμία ευθύνη.

Ο πρώτος έχει δικαίωμα να επισκεφτεί απροειδοποίητα τον χώρο της σκύλας σαν να είχε την ιδιότητα Επόπτη Γέννας του ΚΟΕ.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΑΣΗΣ:

1η περίπτωση: Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού θέλει να πάρει ως αμοιβή κουτάβια. Θα πρέπει να συμφωνηθεί και να γραφεί ανά πόσα κουτάβια του αναλογεί ένα. Ένα σύνηθες παράδειγμα μεταξύ κυνηγών είναι:

Συμφωνούμε πως από δύο έως και πέντε εν ζωή κουτάβια αναλογεί ένα στον επιβήτορα, από έξι έως και οκτώ του αναλογούν δύο, από εννέα και πάνω του αναλογούν 3.
Σε περίπτωση που γεννηθεί ή επιζήσει μόνο ένα το κρατά ο ιδιοκτήτης του θηλυκού. Μπορεί (αλλά δεν συνηθίζεται) να συμφωνηθεί εξ αρχής πως σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης του αρσενικού θα εισπράξει μία χρηματική αποζημίωση της μισής π.χ. αξίας του κουταβιού γι’ αυτό θα πρέπει να έχει προκαθοριστεί η τιμή των κουταβιών. Θα πρέπει επίσης να αναγραφεί αν ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα θα έχει δικαίωμα επιλογής, συνήθως επιλέγει το πρώτο και το τρίτο.

2η περίπτωση: Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού θέλει να πάρει ως αμοιβή χρήματα ανάλογα με τα επιζόντα κουτάβια. Εδώ οπωσδήποτε πρέπει να προκαθοριστεί η τιμή των κουταβιών.

Συμφωνούμε πως από ένα έως και πέντε εν ζωή κουτάβια ο πρώτος θα εισπράξει από τον δεύτερο την αξία ΕΝΟΣ κουταβιού, δηλαδή ......Ευρώ. Από έξι έως και οκτώ: ΔΥΟ, δηλαδή......Ευρώ. Από εννέα και πλέον: ΤΡΙΩΝ, δηλαδή ......Ευρώ.

α) Η αμοιβή επίβασης θα καταβληθεί την ημέρα υπογραφής της επίβασης στην Δήλωση Γέννας προς τον ΚΟΕ. Ή
β) Η αμοιβή επίβασης θα καταβληθεί όταν πουληθούν τα κουτάβια.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως πουλήθηκε κουτάβι ακριβότερα από την δηλωμένη αξία, ο πρώτος δικαιούται να εισπράξει για όλα τα κουτάβια που του αναλογούν το αντίτιμο με την ακριβότερη αξία.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως αν ο δεύτερος τα πουλήσει ή τα κρατήσει ή τα χαρίσει.

3η περίπτωση: Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού θέλει να πάρει μόνο χρηματική αμοιβή.

Η αμοιβή του επιβήτορα για ....(1,2 ή 3) επιβάσεις ορίζεται σε .....Ευρώ που θα καταβληθούν μετά την πρώτη επίβαση
α)ανεξαρτήτως αν η σκύλα συλλάβει. Ή
β) Σε περίπτωση που η σκύλα δεν συλλάβει θα επιστραφεί ....% της αμοιβής της επίβασης. Ή
γ) Σε περίπτωση που η σκύλα δεν συλλάβει δικαιούται στον επόμενο οίστρο της δωρεάν επιβάσεις.

Καλό είναι να σημειωθούν οι ημερομηνίες επιβάσεων.
Η 1η επίβαση έγινε την ..../..../....
Η 2η επίβαση έγινε την ..../..../....
Η 3η επίβαση έγινε την ..../..../....

Υπογράφουμε και οι δύο συμβαλλόμενοι και παίρνουμε ο καθένας από ένα αντίγραφο.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος             Ο δεύτερος συμβαλλόμενος
Ιδιοκτήτης αρσενικού               Ιδιοκτήτης θηλυκού
.................................  ..................................

Επεξήγηση: όσα είναι γραμμένα με μπλέ γράμματα είναι διευκρινιστικά και δεν χρειάζεται να γραφούν στο συμφωνητικό, όπως δεν χρειάζεται να γραφούν όλες οι περιπτώσεις όπου υπάρχει επιλογή περίπτωσης.