Πηγή

Μια πλούσια βάση δεδομένων με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους πληθυσμούς της ορεινής και της νησιώτικης πέρδικας στη Στερεά Ελλάδα και στα νησιά, έχει σχηματίσει και αξιοποιεί το επιστημονικό επιτελείο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας.

Από το 2003 κιόλας, το επιστημονικό προσωπικό της Δ΄ ΚΟΣΕ, οι θηροφύλακες και επιλεγμένα «συνεργεία» των κατά τόπους κυνηγετικών συλλόγων, καταμετρούν τους πληθυσμούς της πέρδικας σε... 80 δειγματοληπτικές περιοχές.

Οι καταμετρήσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο: αρχές άνοιξης η πρώτη και τον Σεπτέμβρη πριν την έναρξη της κυνηγετικής σεζόν η δεύτερη.

Τα συνεργεία «χτενίζουν» τις δειγματοληπτικές επιφάνειες που κατανέμονται σε όλα τα υψόμετρα και σε όλους τους τύπους βιοτόπων, ενώ τα στοιχεία αποθηκεύονται και παρέχουν μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση και τη διακύμανση του πληθυσμού της πέρδικας.

Πρόκειται για τη μακροβιότερη καταμέτρηση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας για όλα τα είδη της πανίδας και τα στοιχεία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη σε επιστημονικό συνέδριο.

Ενα από αυτά αποτυπώνει και το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν... αισθητές διαφορές από τους πληθυσμούς της πέρδικας που ζουν μέσα σε καταφύγια και σε ελεύθερους κυνηγότοπους!