Η Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. ενημερώνει και υπενθυμίζει

Τους προηγούμενους μήνες και ύστερα από ενέργειες των κυνηγετικών οργανώσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διευθετήθηκαν ικανοποιητικά για τους κυνηγούς τρία ζητήματα που έως τώρα αποτελούσαν πηγή ταλαιπωρίας και ανασφάλειας για χιλιάδες κατόχους κυνηγετικών όπλων.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους δεν είναι ενημερωμένοι για τις νέες «διευθετήσεις» σχετικά με τα όπλα, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει ότι:

Η Δ' ΚΟΣΕ ενημερώνει και υπενθυμίζει