Θ Ε Μ Α : « Εφοδιασμός με άδεια κατοχής κυνηγετικών οπλών, κατόχων τέτοιων όπλων, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στίς αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές».

Σ Χ Ε Τ : Άρθρο 10 παράγραφος 7 του Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α' 67/05-04-2011).

  1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω συνημμένη σχετική κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2168/93 άδεια κατοχής δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρμόδια Αρχή, υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την χορήγηση άδειας κατοχής μεταξύ των οποίων και καταβολή τέλους εξήντα (60,00) ΕΥΡΏ υπέρ Μ.Τ.Σ. και εξήντα (60,00) ΕΥΡΏ για ένσημο ΕΛ.ΑΣ.
  2. Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους κατοίκους περιφέρειάς σας, κατόχους εν λόγω όπλων, ότι μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για να εφοδιασθούν με την προβλεπόμενη άδεια.
έγγραφο

Πηγή: kskyparissias.com

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση