ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 01-04-2011

Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. και τ. Υφυπουργός Θανάσης Μπούρας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα την κυνηγετική δραστηριότητα.
Η ερώτηση πήρε αρ. πρωτ. 14167/31-03-11 και έχει ως εξής:

«Με αφορμή την επιστολή που μου έστειλε η Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος παρατηρείται από το ΥΠΕΚΑ τους τελευταίους μήνες μία προσπάθεια απαξίωσης της κοινωνίας των κυνηγών και προώθηση άστοχων περιορισμών της θηρευτικής δραστηριότητας και του έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία της Στερεάς Ελλάδας ως γνωστόν αριθμεί 44.000 κυνηγούς στην Αττική.

Με απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ για αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα συγκροτείται ομάδα εργασίας χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή είναι άδικη και απαράδεκτη διότι στερεί τη δυνατότητα από μία ομάδα πληθυσμού που αντιπροσωπεύει τα δάση, τους υγροβιότοπους, την άγρια φύση να εκφράσει τις απόψεις της και να διατυπώσει τις προτάσεις της για το φυσικό περιβάλλον που την αφορά άμεσα.

Το νομοθετικό πλαίσιο της θήρας βάσει του οποίου γίνεται το κυνήγι στη χώρα μας τηρεί επάξια τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αφού έχει κριθεί και δικαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία εάν θιγεί η συγκεκριμένη ομάδα των κυνηγών με τυχόν τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο περί της θήρας, θα θέσει σε κίνδυνο 20.000 θέσεις εργασίας και 1 δις € απώλεια εσόδων της Εθνικής οικονομίας.

Πρέπει το Υπουργείο ΠΕΚΑ να λάβει σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που θα προκαλέσουν τυχόν καταστρεπτικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο περί θήρας και να αναθεωρήσει κάθε είδους τέτοιες σκέψεις.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

Πρόκειται να αναθεωρήσει το νομοθετικό πλαίσιο περί θήρας και τι αλλαγές προβλέπεται να κάνει;»

http://www.abouras.gr