ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί δε συμμετέχει στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας

01/04/11

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Το κυνήγι είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, στοιχείο της σύνδεσης με τη φύση. Γύρω από το κυνήγι σήμερα έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη βιομηχανία κατασκευής και εμπορίας οπλών, πυρομαχικών, αυτοκινήτων, στολών, μηχανισμών, εξαρτημάτων ορεινού τουρισμού, συνεχώς αναπτυσσόμενη με τεράστια κέρδη.

Διαχρονικά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αντιμετωπίζουν το κυνήγι, από τη σκοπιά της εξυπηρέτη-σης των παραπάνω, της εξασφάλισης εκλογικής πελατείας, ως μια πηγή εσόδων από τις άδειες κυνηγίου αλλά και ως στοιχείο εξυπηρέτησης της γενικότερης πολιτικής που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, είναι καταστροφική για το Περιβάλλον όπως συνολικά η πολιτική της ΕΕ.

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι το κυνήγι πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας. Η κατάσταση όμως που βιώνουμε, είναι το περιβάλλον να παραδίδεται ανελέητα στις πολυεθνικές, να καταστρέ-φεται κι αυτό έχει επίδραση και στην μείωση των πληθυσμών της πανίδας. Μια πολιτική που εξυπηρετεί συνολικά το κεφάλαιο έρχεται σε αντίθεση με την διαχείριση της άγριας ζωής με κέντρο τον άνθρωπο και την προστασία της φύσης

Για το ΚΚΕ το κυνήγι, είναι ένα στοιχειό της πολιτικής γης, περιβάλλοντος και συνολικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων. Επειδή δε, ασκείται στα Φυσικά χερσαία οικοσυστήματα τα οποία είναι κοινωνική ιδιοκτησία, η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στο κράτος και την κυβέρνηση.

Μια πολιτική που ανταποκρίνεται στις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, πρέπει να συνεργάζεται συστηματικά με τις κοινωνικές συλλογικές οργανώσεις που ασχολούνται με το ζήτημα.

Όπως είναι γνωστό οι κυνηγετικες οργανώσεις της Ελλάδας που αριθμούν 230.000 μέλη είναι αναγνωρισμένες οργανώσεις που έχουν ρόλο στη διαχείριση και προστασία της θήρας. Όμως δεν εκπροσωπούνται στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:

1. Γιατί στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας;

2. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να γίνει δυνατή η εκπροσώπηση και γενικά η εξασφάλιση συστηματικής συνεργασίας με τις Κυνηγητικές οργανώσεις της Ελλάδας;

Οι βουλευτές

Θανάσης Παφίλης
Γιάννης Γκιόκας
Αγγελος Τζέκης

http://www.kke.gr