Δύο βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ., οι κ.κ. Σπυρίδων - Αδωνις Γεωργιάδης και Αθανάσιος Πλεύρης, θέτουν επερώτηση στη Βουλή προς την υπουργό Περιβάλλοντος που αποφασίζει για τους κυνηγούς χωρίς τους ίδιους. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Με βάση την επιστολή που έστειλε η Δ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, έχει παρατηρηθεί ότι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σας δεν δίδεται η ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυνηγοί κατά την επίσημη διάρκεια της θηρευτικής δραστηριότητας αλλά και στο έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Πιο συγκεκριμένα, με απόφασή σας που αφορά την αναθεώρηση της νομοθεσίας, για τη θήρα, συγκροτείται ομάδα εργασίας χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείεται ένας νόμιμος εκπρόσωπος που θα είχε τη δυνατότητα τόσο να απαντήσει σε τυχόν απορίες που θα προέκυπταν όσο και να εκφράσει τις απόψεις των κυνηγών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το νομοθετικό πλαίσιο της θήρας στη χώρα μας τηρεί στην πλειοψηφία του τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κρούσματα τέτοια που θα δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Τέλος, λόγω της οικονομικής κρίσης, εάν δημιουργηθούν προβλήματα στις νόμιμες κυνηγετικές ομάδες από το νομοθετικό πλαίσιο "περί της θήρας", τότε θα υπάρξει και πρόβλημα τόσο σε θέσεις εργασίας όσο και σε απώλεια εσόδων για τη χώρα μας.

Συνεπώς, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
1) Θα ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από το νομοθετικό πλαίσιο "περί της θήρας";
2) Θα υπάρξουν αναθεωρήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο "περί της θήρας";».

http://www.e-typos.gr